lördag 16 maj 2015

Del 20. Innehållsförteckning. I VoF-trollens spår i Humanismens tecken.

I VoF-trollens spår i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt
”Vi drar fram trollen i ljuset”


Innehållsförteckning inkl korta slutsatser och sammanfattningar.

När vi, Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt, börjar fördjupa oss i Channies material från Karolinska Institutet och Osher Centrum (del 1-7) hittar vi flera frågetecken och en röd tråd, som vi börjar nysta upp. Våra slutsatser, som vi förmedlar i del 8-20 nedan blir nästan som en detektivroman.

Del 1. Skandalös mörkläggning av statistiskt säkerställd healingforskning på Karolinska Institutet (KI). Även distanshealing fungerade, vilket helt utesluter att healing skulle vara en placeboeffekt, utan är en påverkanskraft i sig självt. Detta är första delen i vår granskande artikelserie, som avslöjar hur en liten intresseorganisation i världen försökt styra forskning, världsbildssynen och verklighetsuppfattningen under decennier.
Del 2. Videointervju med Channie West september 2014 om healingforskningen på KI.
Del 3. Channies Wests brev om healingforskningen på Karolinska Institutet (KI). Detta brev har stort sett samma innehåll som videointervjun ovan.
Del 4. Helarna bråkar med varandra om vilken metod som är bäst. (Kort extra inlägg i artikelserien.)
Del 5. Vad säger forskarna om Channies Wests uppgifter? Professor Per-Arne Öckermans lilla studie i Göteborg visar att healing ger mycket bra resultat. Professor Kerstin Uvnäs Moberg på KI har med vetenskapliga metoder och signifikanta forskningsresultat på råttor bevisat att healing fungerar. Även distanshealing fungerade, vilket helt utesluter att healing skulle vara en placeboeffekt, utan är en påverkanskraft i sig självt. Men allt hennes forskningsmaterial stals, hon uppmanades av en hög chef på KI att sluta med healingforskningen och hotades till tystnad. Channie lyckades få kopior på en del av forskningsmaterialet från KI. Tf professor Mats Jong vid Mittuniversitetet i Östersund bekräftar att rent generellt så ser det mycket intressant ut. Det anges en del statistiskt säkerställd skillnad…
Del 6. Fler vittnen till healingforskningen på Karolinska Institutet (KI), plus länkar till healingforskning i världen.
Del 7. Channies brev till donatorerna Barbro och Bernard Osher från 2007-01-28 om forskningen på KI, men som hon aldrig skickade.
Del 8. Den statistiskt säkerställda healingforskningen på KI lockar fram ”Stortrollen” som hotar forskare. Den skandalösa mörkläggningen på KI är på väg att klaras upp!

Del 9. VoF-troll hotar och styr sannolikt både Karolinska Institutet (KI) och Osher Centrum. För att du som läsare ska kunna följa den röda tråden när vi benar upp alla frågetecken och maktspelet bakom Karolinska Institutets och Osher Centrums lyckta dörrar och långt utanför KI, så sammanfattar vi kort starten av Osher Centrum och donationsavtalet mellan donatorerna makarna Osher och Karolinska Institutet.
Del 10. ”Det här är Stortrollen”. VoF (Vetenskap och Folkbildning) är en del av en sektliknande, militärlikt uppbyggd internationell åsikts- förtryckarorganisation i världen med säte i USA, CSICOP (Commitee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal), numera förkortat CSI (The Committee for Skeptical Inquiry). Förbundet Humanisterna i Sverige är systerorganisation till VoF.
Dessa sekter förespeglar att de är i vetenskapens tjänst, men i själva verket pläderar de bara för sin egen tro, sin materiella sekulära verklighetsuppfattning och världsbildssyn. De har försökt styra forskningen och synen på verkligheten och världsbilden under decennier och hindrar ny forskning att komma fram, som strider mot deras materiella sekulära världsbildsuppfattning. Healingforskning gillar de absolut inte, eftersom detta strider mot den materiella världsbilden! För att förhindra att den materiella världsbilden skulle raseras, så stals därför den signifikanta healingforskningen på råttor på Karolinska Institutet, forskaren professor Uvnäs Moberg uppmanades sluta med healingforskningen och hotades till tystnad.
Del 11. Man styr samhället genom att styra världsbilden. Men hur kan en hel nation ha blivit så grundlurade av VoF och Humanisterna? Jo, de har lyckats lura och manipulera oss genom att använda en medveten långsiktig marxistisk plan, Entrism.
VoF och Humanisterna har tillsammans ca 7.700 medlemmar i Sverige. De 
är materialister/ateister och vill att alla vi andra svenskar, liksom de ca 7.200.000 svenskar som är medlemmar i svenska statskyrkan eller andra samfund i Sverige, liksom skolan, medierna, politikerna, forskarna och vetenskapsvärlden ska anpassa sig till deras materiella livsåskådning och världsbildssyn. De har tagit plats i TV-sofforna och pläderar för sin materiella syn på världen och anser t ex att skolavslutningar inte får ske i våra svenska kyrkor, fastän vi svenskar själva anser att kyrkorna är vårt svenska kulturarv osv. Detta är absurt!
Del 12. Så här är planen för CSI, VoF och Humanisterna för att utplåna andligheten och införa vetenskapsreligion. Sekulär fundamentalism.
Del 13. Vi blev själva utpekade att bedriva pseudovetenskap för många år sedan på grund av våra föredrag och hemsidor, våra bok- och videodokumentärer och för att vi arbetar för världsbildsförändring och paradigmskifte till en ny multidimensionell världsbildsmodell. Nu förklarar vi revolt och ska försöka bilda opinion för en ny multidimensionell världsbild och verklighetsuppfattning och mot den felaktiga materiella världsbilden och mot VoFs och Humanisternas fula mobbing-, hot- och åsiktsförtryckarmetoder och mycket otrevliga webbmilis, som anser sig ha rätt att mobba alla oliktänkande och skriva kränkande på webben till personer som uttrycker en annan åsikt än deras. ”Davids (och folkets hoppas vi) kamp mot Goliat”.
Del 14. Hur ser då den nya multidimensionella verkligheten och världsbilden ut? Jo, den inbegriper både den till synes materiella sidan av tillvaron och verkligheten och den andliga, mysteriösa, osynliga och dolda sidan av verkligheten, som ävenså kan förklara alla anomalier och ”så kallad vidskepelse” som uppkom med Humanisternas och VoFarnas inplanterade felaktiga materiella sekulära världsbildsyn, där de censurerade bort allt andligt och osynligt som varande vidskepelse.
Del 15. Hur ändrar man ett felaktigt vetenskapligt världsbildsparadigm? Hur få till stånd ett vetenskapligt paradigmskifte beträffande världsbildssyn och verklighetsuppfattning?
Del 16. Världsbildernas krig. Skillnaden mellan materialisterna CSIs, VoFs och Humanisternas gamla tredimensionella materiella sekulära mekanistiska världsbildssyn och verklighetsuppfattning och den moderna fysikens multidimensionella världsbildssyn och verklighetsuppfattning handlar i grunden om själen och medvetandet och om det finns fler än tre dimensioner och tidsaspekten i universum.
Är människan bara en maskin, där medvetandet skapas av hjärnan och som utplånas helt vid döden enligt materialisterna? Eller är människan en levande själ med medvetande, som fanns till före födelsen in i den materiella kroppen och som lever vidare i en annan dimension efter den materiella kroppens död enligt den multidimensionella världsbildssynen?
Medvetandeforskning tyder på att människans medvetande överlever den materiella kroppens död och förflyttas till en annan dimension efter kroppens död och lever vidare där.
Även nya fysiken, strängteorierna och kvantfysiken visar på fler dimensioner. Newtons mekanistiska världsbild från 1600-talet om orsak och verkan gäller inte längre. Dagens vetenskap och världsbild räknar med kvantfysik med non-lokalitet och entanglement (sammanflätning) och ett multidimensionellt universum med även osynliga och dolda dimensioner. Medvetandet har bevisats påverka materien och känner till skeenden innan det har hänt. Och det är möjligt att färdas bakåt och framåt i tiden, åtminstone i teorin. Forskarna har även upptäckt både mörk materia och mörk energi, vad det nu är?
Del 17. Den nya multidimensionella världsbilden.
Skillnaden mellan den gamla och den nya världsbilden är egentligen hur många dimensioner världen har. I den gamla har vi tre dimensioner och tiden och i den nya flera dimensioner. Det betyder i praktiken att det finns nya lösningar på gamla olösliga problem i de nya dimensionerna. Det som förut var övernaturligt bli nu naturligt och centralt.

Del 18. Vi ska nu för ett kort ögonblick återvända till ”brottsplatsen” på Karolinska Institutet (KI) och Osher Centrum, där VoF ställde till med sådan oreda. Så, hur gick det då för KI?
Lät sig rektor Harriet Wallberg-Henriksson och professor Martin Ingvar på KI skrämmas och ”tvingas” av VoF och ändrade målsättningen för Osher Centrum för att VoF inte skulle utse dem till ”omdiskuterade och ifrågasatta personer” och få VoFs mobbingpris som ”Årets förvillare” och därmed riskera både sitt eget, men även Karolinska Institutets trovärdighet?
Ja, enligt vår research ändrade de Oshers ursprungliga målsättning i donationsavtalet så att det skulle passa Martin Ingvars sedan tidigare redan pågående studier inom smärta, placebo och nocebo och han lyckades därmed hindra och stoppa att alternativmedicinsk forskning på KI skulle ske enligt Oshers ursprungliga donationsavtal.
Spåning. Vi börjar dessutom undra om det inte var KI:s (eller någon stark påtryckargrupps, t ex VoFs och läkemedelsindustrins) bakomliggande mål med att ta emot Oshers donation och Martin Ingvars skäl att acceptera chefsjobbet, var att lägga beslag på donationspengarna på 43 miljoner, men försöka dölja, förhindra och stoppa att det överhuvudtaget skulle få bedrivas forskning inom alternativmedicinens områden på KI. Och samtidigt förhindra att ingen annan skulle få pengarna och möjlighet att forska inom det alternativmedicinska området.
Hur kan vi tro något sådant?
Jo, vad vi förstår genom research på KI:s, Osher Centrums och Martin Ingvars hemsidor och andra relevanta sidor, så använder Martin Ingvar inte donationspengarna till forskning inom det alternativmedicinska området enligt Oshers intention i donationsavtalet. Utan han använder huvudsakligen donationspengarna till sin egen (och även Mats Lekanders) sedan tidigare redan pågående forskning, i huvudsak inom smärta, placebo och nocebo vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, men nu under Osher Centrums namn.
Vad vi kan se från KI:s och Osher Centrums hemsidor så har detta faktum och brott mot donationsavtalet försökts döljas och legaliseras genom att texten på Osher Centrums hemsida (länk) har anpassats till Martin Ingvars egen sedan tidigare redan pågående forskning om smärta, placebo och nocebo vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap (länk), där Martin Ingvar var professor och överläkare och samtidigt förvaltade Osher Centrum för Integrativ medicin. Alternativmedicinsk forskning enligt Oshers ursprungliga donationsavtal har därmed dolts och bortrensats från Osher Centrums hemsida på Karolinska Institutet!
Oshers fina intention, att skapa ett centrum i Sverige för vetenskaplig forskning kring olika alternativa metoder, har därmed förhindrats/stoppats av KI och Martin Ingvar, tidigare chef och ansvarig för Osher Centrum för integrativ medicin på KI. Det stoppades med största sannolikhet på grund av hot från VoF, ev i samarbete med läkemedelsindustrin! (Kanske blev Martin Ingvar inte heller hotad av VoF, kanske är han istället lierad med dem och med läkemedelsindustrin.)
Harriet Wallberg-Henriksson KI tog emot donatorspengarna på 43 miljoner kronor, men Martin Ingvar använde dem till, vad vi förstått, att vilseföra genom att studera placeboeffekter istället för att forska kring alternativmedicin, som donatorerna Osher avsett. Och Martin Ingvar deklarerar nu att alla alternativmedicinska effekter är placeboeffekter utan att överhuvudtaget ha något på fötterna, då han inte har forskat inom det alternativmedicinska området och inte har någon forskning att stödja sig på!
Är inte allt detta på gränsen till kriminellt förfarande?
43 miljoner kr är mycket pengar som KI och Martin Ingvar chef för Osher Center har försnillat från alternativmedicinsk forskning. Och Osher har, istället för avtalad alternativmedicinsk forskning i Sverige, fått en dyrköpt doktorshatt och professorstitel för 43 miljoner kronor.

Lurade och mutade KI och Osher Centrum sina donatorer Barbro och Bernard Osher till tystnad med fina titlar för att dölja KI:s bedrägliga förfarande för dem, att KI och Osher Centrum inte alls forskar inom alternativmedicin enligt donatorernas intentioner i donationsavtalet?
Vad säger donatorerna Barbro och Bernard Osher själva om detta? Vi har mailat över Channie Wests brev till dem, men de har inte svarat på det och har troligen aldrig förstått KI:s bedrägliga beteende att KI lurat och duperat dem. I god tro har donatorerna naturligtvis trott att KI och Osher Centrum inte ljuger för dem.
Går det och kan de kräva rättsligt förfarande och återbetalning från KI på grund av KI:s bedrägliga beteende och förfarande mot dem, är en fråga åtminstone vi ställer oss?

Av de sex avtalade punkterna i donationsavtalet har KI och professor Martin Ingvar brutit mot alla av punkterna utom en (punkt 1) enligt nedan. 

Punkt 2. Han har inte redovisat årligen hur projekten utvecklas. Överhuvudtaget så har inga projekt redovisats vad vi kunnat utröna, annat än hans egen sedan tidigare redan pågående forskning inom smärta, placebo och nocebo vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på KI.

Punkt 4. Inget av tre-stegs programmen enligt A), B) och C) har följts.

Punkt 5. Enligt avtalet ska de donerade medlen enbart användas inom Osher Centrum. Men här har Martin Ingvar använt donationspengarna till sin egen sedan tidigare redan pågående forskning på KI inom smärta, placebo och nocebo vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap vad vi förstått, men under Osher Centrums namn.

Punkt 6. Samma som ovan. Martin Ingvar har inte skapat någon egen profil för Osher Centrum gentemot övriga aktiviteter på Karolinska, utan har istället införlivat donationspengarna för sin egen sedan tidigare redan pågående forskning på KI inom smärta, placebo och nocebo vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap. Inte heller har han utvecklat något samarbete som önskades mellan Oshercentren på Karolinska, Harvard och i San Francisco vad vi kunnat utröna.

Punkt 1. Den enda punkten han följt i avtalet är egentligen punkt 1, att ta emot donationspengarna.

Punkt 3 att namnet ska vara Osher Centrum för integrativ medicin har följts, men blir tveksamt eftersom Ingvar lagt till ”Integrativ medicin, Klinisk neurovetenskap” inne i texten och Osher Centrum dessutom förvaltas av Institutionen för Klinisk Neurovetenskap där Ingvar själv är professor och överläkare och har sin egen forskargrupp. Dvs Martin Ingvar döljer att han själv övertagit donationspengarna till sin egen sedan tidigare pågående forskning vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap på KI, men han forskar med samma nu men under Osher centrums namn med tillägg, Integrativ medicin, Klinisk Neurovetenskap. Osher Centrum har alltså ingen egen profil som donationsavtalet stipulerade.

Hela denna hantering av Oshers donation är skandalös!
KI:s och professor Martin Ingvars agerande är skamligt, troligen även brottsligt, kanske kriminellt! Vad säger lagvetare?

Del 19. Kan man lita på ärligheten i svensk forskning?
Diskussionsinlägg.
”Tänket” och affärsidén ”from science to business” som KI har som målsättning snedvrider forskningen när det är kapitalet och läkemedelsindustrin som styr forskningen och forskarna, som dessutom är betalda med våra skattepengar. Och det görs stora vinster, som många gånger alls inte kommer landet Sverige till del, utan hamnar i bolagens (även utomlands, t ex på Wall Street) och även i forskarnas fickor genom t ex Karolinska Development. Här finns stora möjligheter för korruption!
KI:s målsättning ”from science to business” – från vetenskap till affärsverksamhet (eller elakt sagt av oss, är att utveckla piller åt läkemedelsindustrin, som de sjuka kan bli beroende av och bli en försäljningsframgång och göra KI och läkemedelsindustrin rika, inte att göra den sjuke frisk). Leder KI:s målsättning from science to business verkligen till bättre hälsa för folk? Är det inte bara läkemedelsindustrin som blir rikare? Men pengarna och vinstintressena kanske anses viktigare än folks hälsa? 
Universitetslektor Pia Hellertz har läst boken Forskningsfusket av docenten och läkaren Ralf Sundberg och konstaterar bevis för att en liten mäktig elit vill se våra kroppar kroniskt sjuka för att de utgör en oerhört lönsam marknad för läkemedel. Länk Forsknings fusket

KI och professor Martin Ingvar, tidigare chef för Osher Centrum är, vad vi förstått, inte heller intresserade av att forska inom alternativmedicin t ex healing, som gör människor friska utan piller. Det ger varken KI, deras forskare eller läkemedelsindustrin några pengar, utan alternativmedicin utgör istället ett hot mot KIs och läkemedelsindustrins vinstintressen.
Alternativmedicin, t ex healing, utgör troligen också ett stort hot mot den materiella världsbildssyn, som tycks råda på KI, liksom hos många i det officiella Sverige i övrigt, dvs att människan bara är en maskin och inte en del av något större genom sin odödliga essens, sin själ och sitt medvetande, som många framstående forskare, religioner liksom alternativrörelsen menar!
Vi menar att KI borde vara mer öppna för att de inte vet och förstår allt, att våra forskare och vetenskapsmän ännu inte vet allt om hur världen, universum och människan däri är beskaffat och att allt kanske till och med är sammanbundet och sammanflätat genom kvantmekanikens entanglement eller på annat sätt!
Hur skulle det dessutom se ut om t ex Universell Vit Tids Healing bevisats fungera strikt vetenskapligt? Vilket bevisades på KI av professor Uvnäs-Moberg. Detta var den metod, som Healern Channie West lärt sig från utomjordingar och använde vid healingforskningen på KI. Skulle KI kunna publicera en sådan forskningsrapport? Knappast! Det är fullständigt otänkbart! Det ger dem inga pengar och det skulle dessutom knäcka den materiella världsbildssyn, som tycks råda på KI. Dessutom måste de ju då också erkänna att utomjordingar finns! Alltså stals all denna forskning och all data och forskaren hotades till tystnad!
Del 20. Innehållsförteckning inklusive korta slutsatser och sammanfattningar.
”Liten tuva stjälper ofta stort lass”. Svenskt ordspråk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar