onsdag 13 april 2011

Okänd forskning med Uri Geller

Apropå att Uri Geller är här i Sverige igen efter 37 år och böjer skedar med TV publiken.


Okänd forskning med Uri Geller visar att det går att böja skedar med tankekraft.

Det finns okänd forskning på Uri Geller men också på barn, som visar att det går att böja skedar och metaller under strängt kontrollerade förhållanden i laboratorier.

Prof David Bohm med vid försöken
Vi har sammanställt forskningen av Prof John B. Hasted vid Birkbeck London University, där han under många år forskat kring ”psykokinesi”, det vill säga tankepåverkan på metaller.
Försökspersonerna var Uri Geller men i huvudsak barn, som inspirerades av Uri Geller och fick hans förmågor efter TV framträdandet.
Mini Gellers som de kallas kunde böja metaller upp till 9 meters avstånd utan att vidröra metallbitarna.

Varför denna forskning inte har blivit allmänt känd kan bero på att det strider mot den
rådande materialistiska världsbilden inom forskning och vetenskap.

Mer om forskningen finns på www.secretgalaxy.com

På www.secretgalaxy.com samlar vi på människors upplevelser, forskning, fakta, indicier och bevis för ett nytt paradigm och en ny multidimensionell världsbildsmodell.
Det mesta är okänt för en bredare allmänhet./ ET