lördag 11 juni 2011

Utomjordingarna är här!

Skall man tro majoriteten av hemsidor om Ufo på webben så är utomjordingarna redan här. Du får 192 miljoner träffar på ordet Ufo, det är ett populärt ämne. Youtube har ca en halv miljon videos under Ufo. 
Det är ogripbart mycket information!
Under kategorin Ufo finns bilder, videos eller rapporter om Ufos som flyger omkring. Rapporter från alla länder. Dessutom finner man företagsannonser, spel, spelfilmer, popband, som har Ufo i namnet.

Diskussionerna går höga om dessa bilder är fejkade eller inte. Det finns speciella hemsidor som samlar UFO information dag för dag för den som vill hålla sig UFO aktuell.

 
Internationella undersökningar visar att det är mer än 60 % av befolkningen tror att det finns utomjordingar.
Siffran är i stigande då astronomerna nu hittar planeter som kan bära liv i universum. Konstigt nog frågar astronomerna aldrig Ufologerna om deras rapporter.
Det verkar som man fortfarande tror att jordmänniskan är det högsta intelligensen i universum! Att utomjordingar skulle kunna ta sig hit finns inte i astronomernas världsbild.
Om de öppnade sina ögon skulle de finna att i rapporterna finns bevisen för utomjordiskt liv och hur de nästan tidslöst kan transportera sig så långa sträckor! 

Hemsidorna om Ufo visar att det finns olika tolkningar vad Ufo kan vara, allt från feltolkningar av kända fenomen till rymdskepp med frälsare från andra planeter.
På samma sätt som den internationella Ufo rörelsen, så har Sverige delats upp i olika läger.
Världsbilderna i de olika lägren skiljer sig så mycket åt att det finns skyttegravar emellan dem.


Den Svenska Uforörelsen

Här i Sverige delas UFO rörelsen i olika fraktioner.

  • UFO Sverige är vetenskapligt inriktad, har kurser för fältundersökare och granskar alla rapporter de får in till sin rapportcentral. 95 % av rapporterna förklaras som ballonger, flygplan, bollider mm. 5 % är okända fenomen som inte går att förklara. De har världens största bibliotek med Ufo litteratur.  De kallar sig för Ufologer. 
  • New Age inspirerade rörelser  tillhör kontakt med utomjordingar samma kategori som kanalisering av andliga ledare. Man bryr sig inte om att undersöka eller rapportera sina upplevelser till UFO Sverige utan delar med sig av upplevelserna till varandra genom kurser eller böcker. De kallar sig ofta för ljusarbetare. 
  • Konspirationsteori rörelsen har även de med Ufo och utomjordingar i sin övertygelse. David Icke, en av de ledande konspirationsteoretikerna, tror att utomjordingar tillsammans med Illuminati försöker ta kontroll över jorden. De kallar sig för sanningssägare 
  • UFO-kontaktpersoner som har träffat eller åkt med utomjordingar till andra planeter kan berätta om sina kontakter med utomjordingarna. Ser sig som informatörer från utomjordingarna. 
  • Rael tidigare journalist och racerförare och kontaktperson som startat raelrörelsen. De vill bland annat bygga en ambassad för utomjordingarna. 
  • Exopolitikerna, som de kallar sig, med Dr Steven Greer i spetsen arbetar idag på att få ufo fenomenet erkänt och försöker öppna en kommunikation med utomjordingarna. 
  • Skeptiker rörelsen tycker att allt detta är flum och håller med Ufo Sverige att 95 % av alla rapporter går att förklara, de övriga 5 % är det bara en tidsfråga till att de också går att förklara. De kallar sig skeptiker. 
  • Till denna soppa har vi själva kommit fram till ytterligare en slutsats som ställer allt på ända. Se ufogåtans lösning på vår hemsida www.secretgalaxy.com/ufo.htm 

Vilka du tycker har rätt bestämmer du själv. Utgångspunkten är din världsbild som sätter gränsen för vad som är troligt eller otroligt.
Spännande är det!

Lycka till med ditt sökande efter Ufo- sanningen.
På www.secretgalaxy.com/ufo.htm finns ytteerligare länkar.