måndag 17 januari 2011

Intressant video om Chi energi på youtube!

Videon visar hur Ven Lama Dorje Dondrup skapar en energibubbla av chikraft runt sig, som gör honom oåtkomlig. 
Han försvarar sig mot många angripare utan att han rör vid dem, de studsar  iväg från honom, precis som de fått en elektrisk stöt.
Det han gör liknar Aikido, som är en självförsvarskonst där motståndarens kraft används emot honom själv, men i Aikido rör man vid motståndaren och utnyttjar motståndarens rörelseenergi till kast och fall.
Om man skall tro den här videon så är det en för Västerlandet okänd kraft Chi, som kan användas på detta sätt. Chi är det kinesiska ordet för denna energi.
Ki i Aikido är det japanska ordet för denna kraft.

Enligt traditionen så är Chi en kraft som flyter genom allting och om den används rätt kan bota sjukdomar, påverka människor och även fysiska föremål.
  • Chi är den naturliga energin i universum.
  • Energin är andlig och subtil.
  • Chi genomsyrar allt, inklusive den mänskliga kroppen.
  • Harmoni är kopplat till Chi.
  • Genom Chi kan man nå andlig utveckling.
  • Det är Chi som flyter i akupunkturmeridianerna och används i Kungfu, Qi gong, Aikido och Karate.

Den universella, andliga, subtila energin har upptäcks och återupptäcks av olika kulturer och då har andra namn används på energin. Den erkänns inte idag av den materialistiska vetenskapen som betraktar det som övernaturligt och tricks.

Vi har fler iakttagelser av energin på vår hemsida www.secretgalaxy.com då under rubriken healing, den energi som det gå att bota med och fri energi, den energi som driver frienergiapparater.  

Den här videon och demonstrationen gjordes vid femte internationella kinesiska Arts Festival i England 1996.