torsdag 19 februari 2015

Del 8. Den statistiskt säkerställda healingforskningen på KI lockar fram "Stortrollen" som hotar forskare

När vi, Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt börjar fördjupa oss i Channie Wests material från Karolinska Institutet (KI) och Osher Centrum hittar vi flera frågetecken och en röd tråd, som vi börjar nysta upp. Våra slutsatser, som vi förmedlar i kommande avsnitt, (del 8-20) blir nästan som en detektivroman.Bakom Karolinska Institutets lyckta dörrar och långt utanför KI tycks det utspelas ett dolt maktspel och en härva av intriger.

I VoF-trollens spår, i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt
”Vi drar fram trollen i ljuset”


De som stal och mörklade healing forskningen på Karolinska Institutet (KI) och hotade professor Uvnäs Moberg till tystnad har ringats in, även frågan varför!
Svaret skakar om samhället i sina grundvalar och får långtgående konsekvenser, inte bara för KI.Den skandalösa mörkläggningen på KI är på väg att klaras upp!


Av Channies kommentarer har vi förstått att


1. Channie kände sig djupt sviken av professor Kerstin Uvnäs Moberg, men hon var vid tiden för vår intervju september 2014 helt ovetande om de påtryckningar och hot, som vi förstått professor Uvnäs Moberg blivit utsatt för på KI enligt kort resumé nedan.

Förutom att hyllmetrar med pärmar, data och forskningsresultat från 3 års healingforskning på råttor på KI under åren 1995-1997 systematiskt blev stulet, ett flertal gånger, uppmanades dessutom professor Uvnäs Moberg av en hög chef i KI:s ledning att sluta med healingforskningen, då det inte ansågs riktigt lämpligt. Detta framkom i samband med en intervju med Caroline Giertz för ”Det Okända om healing”, TV4+, 2006. Uvnäs Moberg varnade även Channie för eventuellt inbrott och att aldrig berätta eller visa någon om hon hade några som helst forskningspapper kvar.

Forskningen visade bl.a 85% snabbare sårläkning med healing än i kontrollgruppen. Dessutom fungerade även distanshealing på 4 mils avstånd! Detta utesluter helt att healing är en placeboeffekt, utan är en påverkanskraft i sig självt. En sådan påverkanskraft stämmer inte med den materiella världsbilden. Healingkraften kan inte förklaras inom den materiella världsbildens ramar, utan öppnar för och tvingar fram ett skifte i världsbildssyn.

Channie trodde vid tiden för vår intervju september 2014 att professor Uvnäs Moberg helt plötsligt bara svek henne och alla andra healers, som ställt upp helt gratis under alla år av healingforskning (1995-1997), då professorn helt plötsligt en dag, bara ljög och förnekade de signifikanta forskningsresultaten. Detta skedde vid en stor lunch med många inbjudna forskare, läkare, professorer och utländska gäster tillsammans med några få healers. Efter detta tystades alltihop med healingforskningen ned. 

Men varför tystnade professor Uvnäs-Mobergs forskning så plötsligt och förblev tyst? 

Den höga chefen i KI:s ledning, som nu stoppade och mörklade healingforskningen torde väl ha känt till healingforskningen tidigare, så varför stoppades forskningen just nu efter alla år?

Organiserade mobbingtroll hotar forskare


Hade VoF möjligen uppmärksammat healingforskningen nu först och hade ett finger med i det dolda maktspelet? Finns det VoF:are anställda på Karolinska som har makt att bestämma inom vilka områden man får, eller inte får forska inom och har makt att hota en professor till tystnad?

Eller kan det vara så som en läsare kommenterade efter vårt första blogg inslag i december 2014? Citat: ”hörde från någon att det helt enkelt var dåvarande chefen på KI som stoppade och mörkade det efter att ha blivit kontaktad av flera i VoF:s ledning”. Slut citat.

Enligt ryktet ovan så skulle alltså flera i VoF:s ledning ha kontaktat KI:s dåvarande chef. Efter deras troliga påtryckningar och hot stoppade och mörkade den dåvarande chefen professor Uvnäs Mobergs healingforskning på råttor. Detta verkar vara ett helt sannolikt scenario och helt i linje med VOFs arbetsmetoder enligt vår bedömning. Genom att hota den höga chefen lyckades VoF få den höga chefen att stoppa och mörka healingforskningen, ”då det inte ansågs riktigt lämpligt” enligt Uvnäs Mobergs egna ord.

Vi har försökt nå professor Uvnäs Moberg, men hon svarar inte i telefon. Vi har heller inte haft kontakt med dåvarande chefen på KI för att få ovan kommentar bekräftad. Det är många som står på vår ringlista, som vi måste försöka få kontakt med för att reda ut allt i denna härva. Och det finns fortfarande kvar många frågetecken att reda ut.


Vad är VoF och varför ville de stoppa healingforskningen?


VoF (Vetenskap och Folkbildning) förespeglar att de är i vetenskapens tjänst, men i själva verket pläderar de bara för sin egen tro, sin materiella världsbildssyn. 
VoF är en liten del av en internationell sektliknande, åsikts- förtryckar- organisation i världen, som försökt styra världsbildssynen och forskningen under decennier och hindrar ny forskning att komma fram utanför deras materiella mekanistiska sekulära världsbildsuppfattning. Healingforskning gillar de absolut inte! Vi berättar mer om denna påtryckargrupp i samhället i kommande avsnitt.


VoFs metod att stoppa sina motståndare är t.ex att hota att svärta ner dem, utpeka dem att bedriva pseudovetenskap, att gå till personangrepp, hota att utpeka dem som ”omdiskuterad och ifrågasatt person” och ev riskera att få VoFs mobbingpris som ”Årets förvillare” om det utsedda offret inte lyder deras påbud och hotelser.


Vi uppdagade dessa hemlighetsmakerier och fula intriger mot Uvnäs Moberg och healingforskningen efter intervjun med Channie West i september 2014. Vad vi inte uppdagat än, men såklart undrat över, är vem som stal alla hyllmetrar av forskningspärmar med dokumentation? Det är ju nära att tro att det var någon medlem i VoF som stal healingforskningen. Det borde gå att ringa in forskningstjuven och ställa honom/henne till svars. Finns någon VoFare anställd på KI? Detta måste vara ett insiderjobb eller någon som har tillgång till nyckel till KI och kan röra sig fritt där.


Raderade tjuven också healingforskningen från databasen? Vi har kollat i KI:s databas, men där finns ingen healingforskning registrerad. Vi kunde i alla fall inte hitta minsta spår efter den. Trots detta intygar flera vittnen att forskning skett under flera år. De var själva med som healers. Om filerna raderats, är det möjligt att återställa dem igen? Det går ju ibland, när man själv lyckats radera något av misstag.

Men den största frågan kvarstår fortfarande. VARFÖR stals healingforskningen?


Varför ville forskningstjuven till varje pris dölja att healing nu faktiskt bevisats fungera på råttor med signifikant resultat och med strikt vetenskapliga metoder på KI under professor Uvnäs Mobergs ledning?

Som parallell kommentar vill vi här också referera till Göran Brusewitz, ordförande i Sällskapet för Parapsykologisk Forskning, SPF. Han skriver i sitt Nyhetsbrev nr 75 januari 2015 att även andra healingstudier har stoppats i Sverige: två studier vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 1997-1998 och en healingstudie på Huddinge sjukhus på 80-talet. Den senare stoppades efter att IDAG-sidan på SvD skrev om den. Vi berör dem inte närmare här, men nog är det lite märkligt om sådan här forskning konsekvent stoppas. www.parapsykologi.se/nyheter/2015/nyhetsbrev %2075;pdf sid 5.

Det vi tror forskningstjuven av den signifikanta healingforskningen på Karolinska Institutet ville dölja, är stort. Det skakar om hela samhället i sina grundvalar och får stora och långtgående konsekvenser, inte bara för KI.Om den signifikanta healingforskningen blev känd, skulle den materiella världsbilden raseras! 


Healingkraften kan inte förklaras inom den materiella världsbildens ramar, utan öppnar för och tvingar fram ett skifte i officiell världsbildssyn.

Om nu VoF har ett finger med i spelet, så faller polletten på plats varför healingforskningen stals och mörkades!

VoF förstod att den signifikanta healingforskningen utgjorde ett enormt hot mot den materiella världsbildssynen som officiellt råder på Karolinska Institutet liksom i samhället i stort. En världsbildssyn och verklighetsuppfattning, som VoF med alla medel ville ha kvar i samhället. En cementerad sekulär materiell mekanistisk syn på verkligheten och världsbilden, som i och med de signifikanta forskningsresultaten skulle falla samman totalt som ett korthus om healingforskningen på Karolinska Institutet (KI) blev känt och detta ville VoF till varje pris förhindra och beordrade därför mörkläggning och stöld av healingforskningen och hotade berörda personer till tystnad.

Om den materiella världsbilden raserades skulle det även få stora ekonomiska negativa konsekvenser för tex läkemedelsindustrin, som då skulle förlora en hel del av sina läkemedelsinkomster.

När healing nu så bevisats vara sann i och med Uvnäs Mobergs signifikanta healingforskning, beslöt sig någon/några därför för att undanröja alla bevis, hotade Uvnäs Moberg till tystnad via den höga chefen på KI och stoppade och stal all forskning? Detta för att undvika att den rådande materiella världsbilden skulle falla samman.

Finns något mer indicie/”bevis” för att VoF kan ha något samband med stölden? Ja, indirekt. 


Jesper Jerkert, då universitetsadjunkt vid KI, Huddinge och ordförande i VoF (Föreningen Vetenskap och Folkbildning), föreslår kriterier vid val av studieobjekt i ett öppet brev i läkartidningen 2005-09-13 riktat till KI inför starten av Osher Centrum, ett blivande alternativmedicinskt forskningscentrum i Sverige.  länk

Citat: (a)…”Jag vill vara tydlig på en punkt: en alternativmedicinsk metod vars mekanism kräver brott mot känd kemi och fysik är inte lovande. (b) … Healing uppfyller tex inte kriterium a, då den måste strida mot känd fysik för att kunna ha någon effekt utöver placebo. Healing bör därför inte prioriteras som forskningsområde”. Slut citat.

Jerkert påpekar alltså i det öppna brevet riktat till KI, att healing måste strida mot känd fysik för att kunna ha någon effekt utöver placebo. Han avvisar därför forskning inom en alternativmedicinsk metod tex healing, vars mekanism kräver brott mot känd kemi och fysik (dvs brott mot den materiella världsbilden, vår kommentar). 

Professor Uvnäs Moberg bevisade att healing har effekt utöver placebo genom signifikanta healingresultat på råttor. Råttor kan ju knappast heller ”tro” på healing. Dessutom fungerade även distanshealing på fyra mils avstånd, vilket helt utesluter att healing är en placeboeffekt, utan är en påverkanskraft i sig självt. Att en sådan påverkanskraft skulle finnas (liksom att Uri Geller kunde böja skedar med tankekraft), strider mot den materiella världsbilden och ger som konsekvens att: 
  • Den signifikanta healingforskningen på råttor tillsammans med den senaste forskningen inom den nya fysiken, kvantfysik, strängteori och medvetandeforskning för gott krossar den rådande materiella sekulära mekanistiska Newtonska världsbildssynen.


Ett paradigmskifte till en ny multidimensionell världsbildsyn bör nu kunna bli ett erkänt faktum!


Nya fysiken, kvantfysik och strängteori, räknar även med osynliga dolda dimensioner. Det gör också den senaste medvetandeforskningen, som tyder på att medvetandet överlever kroppens död och lever vidare på en annan plats, i en annan dimension, Robert Lanza / Biocentrism. Forskaren Kennet Ring har kommit fram till ungefär samma slutsats. Även andra forskare i världen föreslår byte av världsbildsparadigm, Open science.org benämner den nya världsbilden ett post-materialistiskt paradigm för vetenskap, andlighet och samhälle. Det finns många grupper också här i Sverige som diskuterar nytt världsbildsparadigm.

Det finns många, många andra anomalier, nya och gamla forskningsrön, fakta, indicier, bevis och många människors upplevelser och anekdotiska berättelser, som ger stöd för en ny multidimensionell världsbild och syn på verkligheten.
Men materialisterna som tex VoF:arna bortförklarar att allt som inte stämmer med den materiella världsbilden är typ inbillning, vidskepelse, övertro eller ej bevisat och menar, att eftersom dessa anomalier strider mot den materiella världsbilden och verklighetssynen kan de inte finnas, inte vara verkliga. 

Vi menar att om man erkänner all gjord forskning och skiftar världsbild till en multidimensionell världsbildssyn så får alla dessa anomalier en naturlig förklaring och en naturlig plats i verkligheten!

Vi föreslår därför en diskussion och acceptans för en ny multidimensionell verklighet och världsbildssyn, där alla tidigare bortförklarade anomalier får en naturlig förklaring och plats i verkligheten. 

Den gamla materiella mekanistiska Newtonska världsbildsuppfattningen med alla otaliga oförklarade anomalier, bör nu för gott ha spelat ut sin roll som förklaringsgrund för verkligheten.

Men det är denna gamla förlegade materiella mekanistiska Newtonska världsbildsyn, som VoF försvarar som varande den rätta och hotar forskare till tystnad om de forskar utanför denna materiella världsbildsram eller så hänger ut dem offentligt och påstår att de bedriver pseudovetenskap, som de gjorde med oss, som vi berättar om längre fram i bloggen.
  

Detektivarbetet fortsätter


2. Channie var även besviken på KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson, som ljög att det aldrig forskats om healing tidigare på KI enligt en intervju hon gav till tidningen Metro och flera andra tidningar inför starten av Osher Centrum – ett blivande forskningscentrum för alternativmedicin (se kopia på tidningsintervjun).

Enligt Channie kände Harriet Wallberg-Henriksson till healingforskningen på KI, som Channie och flera andra healers medverkade i som healers under flera år (1995-1997) och hon var också i laboratoriet och såg på när forskning pågick. Varför ljög rektor Wallberg-Henriksson om detta?

Detta är en helt berättigad fråga ur Channies synvinkel.
Channie visste ingenting om de intriger som vi förstått försiggick både inom och utanför KI:s dörrar. Hon hade bara hört vaga rykten. Hon visste inte att hela healingforskningen tystats ner, stulits och mörklagts, sannolikt genom VoFs försorg. Hon visste inget om VoFs påtryckningar och hot mot den höga chefen i KI:s ledning att lägga ner och mörklägga healingforskningen. Hon visste inget om att den höga chefen till slut gav upp för hoten och uppmanade professor Uvnäs Moberg att sluta med healingforskningen, då det inte ansågs riktigt lämpligt (av VoF). Och sedan tystades alltihop med healingforskningen ner pga VoFs påtryckningar och hot. 

Som konsekvens av hoten från VoF och all påtvingad mörkläggning av healingforskningen svarade därför rektor Wallberg Henriksson att det aldrig forskats om healing tidigare på KI.

Vi börjar undra om det inte var Harriet Wallberg Henriksson som var den höga chefen i KI:s ledning som blev hotad av VoF att stoppa och mörka healingforskningen då ”det inte ansågs riktigt lämpligt” enligt Uvnäs Mobergs egna ord. Harriet Wallberg Henriksson var då forskare vid Medicinska forskningsrådet och biträdande sekreterare där 1996-1998.
Dock tipsade en läsare tidigare till oss: Citat: ”hörde från någon att det helt enkelt var dåvarande chefen på KI som stoppade och mörkade det efter att ha blivit kontaktad av flera i VoF:s ledning”. Slut citat.

Det här verkar vara en härva som det är svårt att reda ut, vad som är bevisat sant eller inte, förrän man fått ärliga svar från hitintills tysta parter. Kanske var ”den höga chefen i KI:s ledning” som stoppade och mörkade healingforskningen inte alls dåvarande rektorn på KI som ryktet ovan berättade. Kanske menades istället typ en annan hög chef på KI t.ex Harriet Wallberg Henriksson, som vi börjat undra enligt ovan. Men VoF kan ju också ha hotat båda dessa chefspersoner för att gardera sig att healingforskningen verkligen stoppades. Hjälp oss gärna att reda ut och tipsa oss om fakta. Förhoppningsvis tar några ”riktiga” journalister och granskare tag i saken senare, så allt kommer till offentlig kännedom.

Eftersom alla data och forskningspapper stals och undanröjdes, högst troligtvis av VoF, så kan officiellt heller inget spåras att någon healingforskning pågått på KI, förutom nedan starka bevis enligt punkt 1-5.

1) Channies intervjuer och brev, som vi publicerat här på bloggen samt de forskningspapper Channie lyckades kopiera och som vi lagt ut här tidigare,
2) Caroline Giertz intervju 2006 med professor Uvnäs Moberg i TV4+ om hennes healingforskning, samt
3) de vittnen som nu trätt fram. Se vår blogg från 19 december 2014.
4) Ett antal ytterligare vittnen finns också på KI, som vi inte talat med än, men som vi känner till namnen på, liksom
5) namnen på flera av de healers som var med under försöken.Maktspel och rykten  


3. Channie var också besviken på ledningen för Osher Centrum, Martin Ingvar, som inte alls forskade enligt donatorerna Oshers fina intentioner för alternativmedicinsk forskning. Hon hade dessutom hört ett stort antal rykten om att Oshers donation till KI skulle användas till annat, än vad Oshers önskan var.

Ryktena visade sig få rätt. KI:s ledning och Martin Ingvar svek, enligt vår research, helt Oshers intentioner, som med donationen på 43 miljoner kronor, ville främja forskning kring alternativa behandlingsmetoder, t.ex healing. Länk till donationsavtalet. Men KI och Martin Ingvar struntade helt i det ingångna avtalet utan undersökte istället vad vi förstått i stort sett bara smärta, placeboeffekter och nocebo. Länk till verksamheten vid Osher Centum.

Channie har nu tröttnat på att hålla tyst om allt detta. Hon vill låta allt detta komma både till Oshers, liksom till allmänhetens kännedom.

Slå inte bakut än! Fortsätt läsa, även om det inte stämmer med den gamla materiella världsbildens möjligheter!


Channie West grundade Universell Vit Tids Healing 1993, en metod som hon säger hon lärt sig av utomjordingar och nu finns över hela världen. Det var den healingmetoden hon och hennes healingelever använde vid forskningen på KI. Vem som helst kan lära sig healing, även vi själva. Vi var med och dokumenterade och videofilmade en av de första healingkurserna i Universell Vit Tids Healing 1993 hemma hos Channie.
Vi har själva lärt oss och använt healing. Healing fungerar. Både på oss själva, på alla våra hundar, varav två av dem sannolikt räddats till livet genom healing. Även skadade fåglar i naturen har repat sig sedan vi healat dem, liksom saker och situationer.
Men hur skulle det se ut om t ex Universell Vit Tids Healing bevisats fungera strikt vetenskapligt? Vilket bevisades på KI av professor Uvnäs Moberg. Detta var den metod, som healern Channie West lärt sig från utomjordingar och använde vid healingforskningen på KI. Skulle KI kunna publicera en sådan forskningsrapport? Knappast! Det är fullständigt otänkbart! Det ger dem inga pengar och det skulle dessutom knäcka den materiella världsbildssyn, som tycks råda på KI. Dessutom måste de ju då också erkänna att utomjordingar finns!