söndag 29 september 2013

Vad ligger bortom kanten på det observerbara universum?

Av Steve Curtin | September 28, 2013 | The Universe


För ungefär 13.750 miljarder år sedan, kom vårt universum till.
Kort därefter började ljuset sprida sig till hela det tidiga expanderande universum, sedan dess har expansionstakten ökat stadigt på grund av påverkan av mörk energi.Sedan starten, har kosmos vuxit med en allt ökande takt. Kosmologer uppskattar att de äldsta fotoner som vi kan observera har rest ett avstånd på 45 miljarder ljusår sedan big bang. Det betyder att vårt observerbara universum är cirka 90 miljarder ljusår brett.
Dessa 90 miljarder ljusår innehåller alla de kvarkar, kvasarer, stjärnor, planeter, nebulosor, svarta hål ... och allt annat som vi möjligen kunde observera. Men det observerbara universum innehåller endast ljus som har haft tid att nå oss.

Universum existerar bortom vad vi kan observera.

Enligt den speciella relativitetsteorin, kan objekt som är nära varandra inte flytta snabbare än ljusets hastighet i förhållande till varandra, men det finns ingen sådan lag för objekt som är extremt långt ifrån varandra när utrymmet mellan dem i sig expanderar.
Enligt kosmiska inflationsteorin är hela universums storlek minst 10 <23 gånger större än storleken på det observerbara universum.
Så storleken på det observerbara universum är:  93 miljarder ljusår, så är storleken på icke observerbara universum: 100,000,000,000,000,000,00 0.000.000 ljusår. Det är en hel del i universum som vi saknar.
Så, vad missar vi?

Vad ligger bortom kanten av vad vi inte kan se? 

Eftersom vi inte kan se det eller mäta det, vet vi inte vad som ligger bortom gränserna för det observerbara universum. Men vi har flera teorier om vad som finns i det stora okända.
Den första teorin är den enklaste att smälta. Astronomer tror att utrymmet utanför det observerbara universum kan vara av en oändlig storlek.
Trots allt, vem kan föreställa sig ett universum som har ett slut .... en enorm tegelvägg eller ramlar vi över kanten?
Men "oändligheten" innebär att, utöver det observerbara universum, kommer du inte bara hitta fler planeter och stjärnor och andra former av material ... du kommer så småningom hitta alla möjliga saker som vi inte vet något om.Modell av dark flow

En annan teori handlar om något som kallas " dark flow . "År 2008 upptäckte astronomer något mycket konstigt och oväntat - galaktiska kluster var alla flöt i samma riktning med enorm hastighet, över tre miljoner km per timme. En möjlig orsak var att massiva strukturer utanför det observerbara universum som utövar en stark gravitationskraft. Strukturerna skulle de vara otroligt enorma ansamlingar av materia och energi (på skalor kan vi knappast föreställa), eller bisarra varp i rumtiden som kan kanalisera gravitationskraften från andra universa. Vi vet helt enkelt inte vad dessa massiva föremål kan vara. Nya analyser har hävdat att det går att avslöja den mörka flödet i den modellen.

Strängteorin ger ett annat svar

Denna teori hävdar att vårt universum är bara en rumtiden bubbla bland en oändlig mängd andra parallella universum. Så hela vårt universum skulle existera i en liten "bubbla" mitt i ett brett spektrum av andra bubblor. Teoretiker kallar detta ett "multiversum." Intressant, det förutsätter att dessa universa kan komma i kontakt med varandra. Gravitation kan då flöda mellan dessa parallella universum, och när de ansluter till varandra uppstår en Big Bang som den som skapade vårt universum.

Dessa teorier är bara några av de mer populära hypoteserna.

Översatt av TE från Steve Curtin | September 28, 2013 | The Universe

fredag 27 september 2013

Det är inte lätt att vara teoretisk fysiker idagSen sist har teorin om mörk materia och energi blivit erkänd och för teoretiska fysiker en stor gåta vad detta är för något? Över 95 % av universum består av detta okända, som ingen vet vad det är.Nyligen, har en grupp av forskare utvecklat en ny teori Modifierad newtonska Dynamics (MOND), vilket ersätter förklaringen att det finns mörk materia i universum.Den modifierar tyngdlagen istället och förutspådde framgångsrikt rörelser 10 dvärggalaxer i omloppsbana runt Andromedagalaxen i förväg. Så innan mörk energi teorin hunnit bli riktigt etablerad är den ute ur leken och ersatt.
Det är inte lätt att vara teoretisk fysiker idag!Länk till den nya teorin http://consciousresonance.net/?p=2016