söndag 27 mars 2011

Två forskarkonferenser i Sverige i vår!

Det kommer att vara svårt att vara materialist i vår
Giganter inom medvetande- och strängteoriforskning kommer till Sverige i vår.
Den xx maj hålls medvetandekonferensen i Stockholms universitet med ett tiotal forskare från hela världen med bla Roger Penrose och Deepak Chopra och en månad senare 27 juni en konferens om strängteori på Uppsala universitet med bla Stephen Hawking.
Båda konferanserna har öppna föredrag för allmänheten.

Ett nytt sätt att se hur medvetandet fungerar
Medvetandet finns inte i hjärnan utan i en annan dimension och hjärnan fungerar mer likt en mottagare på kvantfysisk nivå, säger Stuart Hameroff och Roger Penrose som redan rönt stor uppmärksamhet med detta påstående.
När Svenska forskare för tre år sedan träffade Hameroff i Stockholm blev de upprörda, då det inte stämmer med det i Sverige rådande materialistiska paradigmet, att medvetandet är ett program som finns i hjärnan.
Det nya multidimensionella paradigmet som Roger Penrose och Stuart Hameroff presenterar öppnar upp för möjligheten till utan för kroppen upplevelser, liv efter döden och reinkarnation.
Nobelpristagaren Luc Montagnier kommer att tala om homeopati och att det fungerar.
Det skall bli intressant att se hur svenska forskare reagerar på detta? Kommer de att byta paradigm eller kommer de att förkasta det för att kunna behålla sitt nuvarande materialistiska paradigm.
Vi kan vänta oss hätska diskussioner.

Strängteorikonferensen i Uppsala
Strängteorin har väckt stor uppmärksamhet som teorin som förklarar allt i materiens uppbyggnad, men den har inte kunnat verifieras experimentellt. Det skall bli intressant att höra vad de senaste rönen är.
På något sätt så hänger båda konferenserna ihop, strängteoretikerna beskriver ett 11 dimensionellt universum och medvetandekonferansens huvudtalare kommer att tala om medvetandet som om det befinner sig i en annan dimension som kommunicerar med hjärnan.
Är det så enkelt att strängteoretikernas paradigm är detsamma som medvetandeforskarnas?
Hur som helst stöttar de varandras paradigm.

ET