lördag 2 juli 2011

Är Randis million dollars pris en bluff?

Advokaten Victor Zammit påstår att James Randis erbjudande är en bluff och att det inte går att vinna dessa pengar.
Trollkarlen och skeptikern James Randi har erbjudit en million dollar till den som kan uppvisa för honom att de har övernaturliga förmågor.

Zammit skriver
I 40 år har skeptiker framträtt i media och felaktigt sagt att det paranormala inte existerar eftersom ingen har lyckas få "Million Dollar priset" som erbjuds för en genuin paranormal demonstration.
Vad de inte förstår är att utmaningen är en illusion, en trollkarls trick. Randi, anstiftaren till priset, är van att organisera bluffar och bedrägerier och jag kallar detta erbjudande den största bluffen i den paranormala historien.”

För att få testa sina förmågor hos Randi måste utmanaren skriva på ett kontrakt med Randi och Zammit menar att kontraktet är så skrivet att det inte går att få pengarna. Om det var ett normalt kontrakt skulle Randi få fängelse för bedrägeri.
Zammit menar också att Randis pris inte är en vetenskaplig fråga om paranormala fenomen existerar utan ett sätt för trollkarlen Randi att bli en världskändis och tjäna massor av pengar på detta. Det är därför han har satt upp priset och kontraktet.

Vad händer när någon kan visa upp paranormala förmågor och kräver en million dollar?

Det har Randi tänkt på i kontraktet enligt Zammit
  • Randi väljer själv ut vilka som får testas eller inte
  • Ett självklart bevis skall uppvisas. Vad är självklart bevis? Den tolkningen är subjektiv. Är det ett bevis i juridisk mening som det tolkas av domstol eller vetenskapligt bevis?
  • Randi bedömer själv vad som är bevis och har full kontroll över bevismaterialet.
  • Man kan inte överklaga beslutet om försöket var godkänt eller inte.
  • Genom att sätta gränserna i testen högt så kan Randi effektivt ta bort alla lyckade försök.(Det finns nog ingen person idag som under laboratorieförsök kan uppvisa 100 % paranormala förmågor. Förmågor visar sig så att försökspersonen uppvisar resultat bättre än slumpen).
  • Dessutom förhindrar försöksledareffekten, som är känd inom den parapsykologiska forskningen,  lyckade försök därför att försöksledaren, i detta fall Randi, stör försöken psykiskt. (Försöksledareffekten är iakttagen under parapsykologiska försök då resultatet blev misslyckat då försöksledaren var negativ till parapsykologi och när försöksledaren byttes ut till en positiv inställd så blev det lyckat resultat. I övrigt var det samma kontrollerade förhållanden).

Genom detta kontrakt har Randi alltid en väg ut ifall någon uppvisar paranormala förmågor.
Zammit avslutar med att Randi är en magiker som skapar en illusion att det finns en million dollar att hämta.

Egna iakttagelser 
En iakttagelse som jag har gjort när jag läste igenom kontraktet var att Randi får alla media rättigheter, även de inskickade demotaperna från försökspersonerna. Det visar att han vill ha ett försök som går att visa och sälja till TV stationer världen runt. Han har redan mycket material från alla dessa ”misslyckade” försök. Han tycker om att visa upp försökspersonerna  i TV som idioter, som tror sig ha paranormala förmågor. Mediarättigheterna torde nog ha gett en million dollar i intäkter till Randi.

Zammit erbjuder en million dollar till den som kan bevisa att man inte överlever döden
För 8 år sedan erbjöd Victor Zammit en million dollar till den som kan bevisa att man inte överlever döden. Bevisen för att man överlever döden finns på hans hemsida, och det gäller alltså att visa att det är fel på dessa bevis, så är millionen din. Inga vetenskapsmän, skeptiker inte heller Randi har försökt att få millionen. 
  

Länkar.