lördag 20 augusti 2011

Exopolitik


Varför skulle utomjordingarna hota jorden nu, de kunde ha tagit över för länge här för länge sedan sedan.
Redan på 50 talet kom de första riktiga Ufo rapporterna och den 9 maj, 2001, framträdde över tjugo vetenskapliga vittnen från militären, underrättelsetjänsten, regeringen och företag på National Press Club i Washington DC för att bevisa att det finns verkliga UFOn och utomjordiska farkoster.
De har haft UFO;n hängande över sina kärnvapen missil silos och piloter har jagat dem.
De säger också att det finns utomjordiska livsformer som har avancerad energi och framdrivningsteknik.
De stöttade sina bevis med i första hand vittnesbörd, av militärer tillsammans med dokumentation och rapporter från regeringen. Annan bevisning fanns också.
Detta visar på verkligheten av dessa fenomen hävdar exopolitikerna med Dr Steven Greer i spetsen. De arbetar idag på att ufo fenomenet erkänt och försöker öppna en kommunikation med utomjordingarna.
För er som vill sätta er in i Exopolitik som kontakten med utomjordingar kallar så finns följande länkar www.secretgalaxy.com/exopolitik.htm   och http://www.exopolitics.com/

lördag 2 juli 2011

Är Randis million dollars pris en bluff?

Advokaten Victor Zammit påstår att James Randis erbjudande är en bluff och att det inte går att vinna dessa pengar.
Trollkarlen och skeptikern James Randi har erbjudit en million dollar till den som kan uppvisa för honom att de har övernaturliga förmågor.

Zammit skriver
I 40 år har skeptiker framträtt i media och felaktigt sagt att det paranormala inte existerar eftersom ingen har lyckas få "Million Dollar priset" som erbjuds för en genuin paranormal demonstration.
Vad de inte förstår är att utmaningen är en illusion, en trollkarls trick. Randi, anstiftaren till priset, är van att organisera bluffar och bedrägerier och jag kallar detta erbjudande den största bluffen i den paranormala historien.”

För att få testa sina förmågor hos Randi måste utmanaren skriva på ett kontrakt med Randi och Zammit menar att kontraktet är så skrivet att det inte går att få pengarna. Om det var ett normalt kontrakt skulle Randi få fängelse för bedrägeri.
Zammit menar också att Randis pris inte är en vetenskaplig fråga om paranormala fenomen existerar utan ett sätt för trollkarlen Randi att bli en världskändis och tjäna massor av pengar på detta. Det är därför han har satt upp priset och kontraktet.

Vad händer när någon kan visa upp paranormala förmågor och kräver en million dollar?

Det har Randi tänkt på i kontraktet enligt Zammit
 • Randi väljer själv ut vilka som får testas eller inte
 • Ett självklart bevis skall uppvisas. Vad är självklart bevis? Den tolkningen är subjektiv. Är det ett bevis i juridisk mening som det tolkas av domstol eller vetenskapligt bevis?
 • Randi bedömer själv vad som är bevis och har full kontroll över bevismaterialet.
 • Man kan inte överklaga beslutet om försöket var godkänt eller inte.
 • Genom att sätta gränserna i testen högt så kan Randi effektivt ta bort alla lyckade försök.(Det finns nog ingen person idag som under laboratorieförsök kan uppvisa 100 % paranormala förmågor. Förmågor visar sig så att försökspersonen uppvisar resultat bättre än slumpen).
 • Dessutom förhindrar försöksledareffekten, som är känd inom den parapsykologiska forskningen,  lyckade försök därför att försöksledaren, i detta fall Randi, stör försöken psykiskt. (Försöksledareffekten är iakttagen under parapsykologiska försök då resultatet blev misslyckat då försöksledaren var negativ till parapsykologi och när försöksledaren byttes ut till en positiv inställd så blev det lyckat resultat. I övrigt var det samma kontrollerade förhållanden).

Genom detta kontrakt har Randi alltid en väg ut ifall någon uppvisar paranormala förmågor.
Zammit avslutar med att Randi är en magiker som skapar en illusion att det finns en million dollar att hämta.

Egna iakttagelser 
En iakttagelse som jag har gjort när jag läste igenom kontraktet var att Randi får alla media rättigheter, även de inskickade demotaperna från försökspersonerna. Det visar att han vill ha ett försök som går att visa och sälja till TV stationer världen runt. Han har redan mycket material från alla dessa ”misslyckade” försök. Han tycker om att visa upp försökspersonerna  i TV som idioter, som tror sig ha paranormala förmågor. Mediarättigheterna torde nog ha gett en million dollar i intäkter till Randi.

Zammit erbjuder en million dollar till den som kan bevisa att man inte överlever döden
För 8 år sedan erbjöd Victor Zammit en million dollar till den som kan bevisa att man inte överlever döden. Bevisen för att man överlever döden finns på hans hemsida, och det gäller alltså att visa att det är fel på dessa bevis, så är millionen din. Inga vetenskapsmän, skeptiker inte heller Randi har försökt att få millionen. 
  

Länkar.


lördag 11 juni 2011

Utomjordingarna är här!

Skall man tro majoriteten av hemsidor om Ufo på webben så är utomjordingarna redan här. Du får 192 miljoner träffar på ordet Ufo, det är ett populärt ämne. Youtube har ca en halv miljon videos under Ufo. 
Det är ogripbart mycket information!
Under kategorin Ufo finns bilder, videos eller rapporter om Ufos som flyger omkring. Rapporter från alla länder. Dessutom finner man företagsannonser, spel, spelfilmer, popband, som har Ufo i namnet.

Diskussionerna går höga om dessa bilder är fejkade eller inte. Det finns speciella hemsidor som samlar UFO information dag för dag för den som vill hålla sig UFO aktuell.

 
Internationella undersökningar visar att det är mer än 60 % av befolkningen tror att det finns utomjordingar.
Siffran är i stigande då astronomerna nu hittar planeter som kan bära liv i universum. Konstigt nog frågar astronomerna aldrig Ufologerna om deras rapporter.
Det verkar som man fortfarande tror att jordmänniskan är det högsta intelligensen i universum! Att utomjordingar skulle kunna ta sig hit finns inte i astronomernas världsbild.
Om de öppnade sina ögon skulle de finna att i rapporterna finns bevisen för utomjordiskt liv och hur de nästan tidslöst kan transportera sig så långa sträckor! 

Hemsidorna om Ufo visar att det finns olika tolkningar vad Ufo kan vara, allt från feltolkningar av kända fenomen till rymdskepp med frälsare från andra planeter.
På samma sätt som den internationella Ufo rörelsen, så har Sverige delats upp i olika läger.
Världsbilderna i de olika lägren skiljer sig så mycket åt att det finns skyttegravar emellan dem.


Den Svenska Uforörelsen

Här i Sverige delas UFO rörelsen i olika fraktioner.

 • UFO Sverige är vetenskapligt inriktad, har kurser för fältundersökare och granskar alla rapporter de får in till sin rapportcentral. 95 % av rapporterna förklaras som ballonger, flygplan, bollider mm. 5 % är okända fenomen som inte går att förklara. De har världens största bibliotek med Ufo litteratur.  De kallar sig för Ufologer. 
 • New Age inspirerade rörelser  tillhör kontakt med utomjordingar samma kategori som kanalisering av andliga ledare. Man bryr sig inte om att undersöka eller rapportera sina upplevelser till UFO Sverige utan delar med sig av upplevelserna till varandra genom kurser eller böcker. De kallar sig ofta för ljusarbetare. 
 • Konspirationsteori rörelsen har även de med Ufo och utomjordingar i sin övertygelse. David Icke, en av de ledande konspirationsteoretikerna, tror att utomjordingar tillsammans med Illuminati försöker ta kontroll över jorden. De kallar sig för sanningssägare 
 • UFO-kontaktpersoner som har träffat eller åkt med utomjordingar till andra planeter kan berätta om sina kontakter med utomjordingarna. Ser sig som informatörer från utomjordingarna. 
 • Rael tidigare journalist och racerförare och kontaktperson som startat raelrörelsen. De vill bland annat bygga en ambassad för utomjordingarna. 
 • Exopolitikerna, som de kallar sig, med Dr Steven Greer i spetsen arbetar idag på att få ufo fenomenet erkänt och försöker öppna en kommunikation med utomjordingarna. 
 • Skeptiker rörelsen tycker att allt detta är flum och håller med Ufo Sverige att 95 % av alla rapporter går att förklara, de övriga 5 % är det bara en tidsfråga till att de också går att förklara. De kallar sig skeptiker. 
 • Till denna soppa har vi själva kommit fram till ytterligare en slutsats som ställer allt på ända. Se ufogåtans lösning på vår hemsida www.secretgalaxy.com/ufo.htm 

Vilka du tycker har rätt bestämmer du själv. Utgångspunkten är din världsbild som sätter gränsen för vad som är troligt eller otroligt.
Spännande är det!

Lycka till med ditt sökande efter Ufo- sanningen.
På www.secretgalaxy.com/ufo.htm finns ytteerligare länkar.

fredag 27 maj 2011

Prova om du har förmågan att böja skedar som UriGeller

Nu kan du prova om du har Uri Gellers förmågor  att böja skedar med tanke kraft.
På 70 talet spelade Uri Geller in en grammofonskiva där han läser dikter till musik. Det var kanske inte världens bästa grammofonskiva men på det sista spåret uppmanar han lyssnaren att ta fram en sked som han skall hjälpa lyssnaren att böja skedar.

Vi spelade detta spår från grammofonskivan i radioprogrammet nya dimensioner och till vår stora häpnad ringde lyssnarna in till oss med böjda skedar i sina händer och undrade hur vi kunde förklara detta.
Det visste vi inte, men vi vet att en del lyssnare har denna förmåga och Uri Geller kan ta fram den.
I forskningen som Prof Hasted gjorde med mini-Gellers på 70 talet är det inte så stor del av befolkningen som har denna förmåga, så lyckas du inte böja en sked första gången så ge inte upp testa igen! Förmågan kanske kommer.
Glöm inte att kontrollera skeden före böjningen. Lägg en annan likadan sked ovanpå den du testar med och kontrollera att de är lika innan testen. Eva och jag gjorde en snabbtest och fann att den ena skeden var lite mer böjd men vi visste inte vilken eller vem som böjt dem eller hur de såg ut innan. Märk skedarna innan testet! 

Ta fram en sked och  prova du har förmågan genom att lyssna på spåret på vår hemsida
www.secretgalaxy.com !
Meddela oss gärna om du lyckas i kommentarsfältet nedan

PS. Vi har varit i kontakt med Uri Geller och fått tillåtelse att lägga ut spåret från grammofonskivan på vår hemsida.

onsdag 13 april 2011

Okänd forskning med Uri Geller

Apropå att Uri Geller är här i Sverige igen efter 37 år och böjer skedar med TV publiken.


Okänd forskning med Uri Geller visar att det går att böja skedar med tankekraft.

Det finns okänd forskning på Uri Geller men också på barn, som visar att det går att böja skedar och metaller under strängt kontrollerade förhållanden i laboratorier.

Prof David Bohm med vid försöken
Vi har sammanställt forskningen av Prof John B. Hasted vid Birkbeck London University, där han under många år forskat kring ”psykokinesi”, det vill säga tankepåverkan på metaller.
Försökspersonerna var Uri Geller men i huvudsak barn, som inspirerades av Uri Geller och fick hans förmågor efter TV framträdandet.
Mini Gellers som de kallas kunde böja metaller upp till 9 meters avstånd utan att vidröra metallbitarna.

Varför denna forskning inte har blivit allmänt känd kan bero på att det strider mot den
rådande materialistiska världsbilden inom forskning och vetenskap.

Mer om forskningen finns på www.secretgalaxy.com

På www.secretgalaxy.com samlar vi på människors upplevelser, forskning, fakta, indicier och bevis för ett nytt paradigm och en ny multidimensionell världsbildsmodell.
Det mesta är okänt för en bredare allmänhet./ ET

söndag 27 mars 2011

Två forskarkonferenser i Sverige i vår!

Det kommer att vara svårt att vara materialist i vår
Giganter inom medvetande- och strängteoriforskning kommer till Sverige i vår.
Den xx maj hålls medvetandekonferensen i Stockholms universitet med ett tiotal forskare från hela världen med bla Roger Penrose och Deepak Chopra och en månad senare 27 juni en konferens om strängteori på Uppsala universitet med bla Stephen Hawking.
Båda konferanserna har öppna föredrag för allmänheten.

Ett nytt sätt att se hur medvetandet fungerar
Medvetandet finns inte i hjärnan utan i en annan dimension och hjärnan fungerar mer likt en mottagare på kvantfysisk nivå, säger Stuart Hameroff och Roger Penrose som redan rönt stor uppmärksamhet med detta påstående.
När Svenska forskare för tre år sedan träffade Hameroff i Stockholm blev de upprörda, då det inte stämmer med det i Sverige rådande materialistiska paradigmet, att medvetandet är ett program som finns i hjärnan.
Det nya multidimensionella paradigmet som Roger Penrose och Stuart Hameroff presenterar öppnar upp för möjligheten till utan för kroppen upplevelser, liv efter döden och reinkarnation.
Nobelpristagaren Luc Montagnier kommer att tala om homeopati och att det fungerar.
Det skall bli intressant att se hur svenska forskare reagerar på detta? Kommer de att byta paradigm eller kommer de att förkasta det för att kunna behålla sitt nuvarande materialistiska paradigm.
Vi kan vänta oss hätska diskussioner.

Strängteorikonferensen i Uppsala
Strängteorin har väckt stor uppmärksamhet som teorin som förklarar allt i materiens uppbyggnad, men den har inte kunnat verifieras experimentellt. Det skall bli intressant att höra vad de senaste rönen är.
På något sätt så hänger båda konferenserna ihop, strängteoretikerna beskriver ett 11 dimensionellt universum och medvetandekonferansens huvudtalare kommer att tala om medvetandet som om det befinner sig i en annan dimension som kommunicerar med hjärnan.
Är det så enkelt att strängteoretikernas paradigm är detsamma som medvetandeforskarnas?
Hur som helst stöttar de varandras paradigm.

ET

torsdag 3 februari 2011

UFO över Jerusalem den 28 jan 2011

Flera videos ur olika vinklar visar hur ett UFO sänker sig ner över Tempelberget i Jerusalem.


Bilderna är inte särskilt klara eftersom det var mörkt ute, men de fångar ett glödande klot som faller ner mot Klippmoskén, blir kvar och svävar en tid och sedan snabbt stiger mot skyn och försvinner.

Jerusalem är centrum för tre världsreligioner.

På Tempelberget ligger den gamla Klippmoskén som är en viktig islamisk helgedom.
Dessutom är platsen den allra heligaste för judarna. Judiska traditionen ser det som den andliga korsningen himmel och jord. 
För de kristna är staden Jerusalem mycket viktig.

Vi (ET) har länge önskat att utomjordingarna skall visa sig offentligt och inte bara smyga runt i buskarna. Nu verkar det som de tagit ett stort steg inför officiellt framträdande.

Vi hävdar i vår bok ”Närkontakt med UFO", 1997, att bibeln skall tolkas som att utomjordingar varit inblandade när profeterna skapade världsreligionerna. Profeterna trodde att dessa utomjordingar som kontaktade dem var Gudar och Änglar och blev deras apostlar. Utomjordingarna har på så sätt påverkat mänskligheten, vår kultur och utveckling under årtusenden och gör det fortfarande även idag och vill vara med och styra när stora förändringar görs på vår Jord.

Försöker utomjordingarna med sin uppvisning över Jerusalem påverka den politiska utvecklingen

Just nu pågår en stor revolution i arabvärden som troligen kommer att förändra hela mellanöstern och hela världspolitiken. 
Genom att hänga över Jerusalems heligaste plats och sända en signal till de inblandade i konflikten att ”Gudarna” (utomjordingarna) ser dem så kan de påverka den politiska utvecklingen.
I denna religiösa del av världen så ser man tecken i skyn på andra sätt en vi och detta kan påverka den politiska utvecklingen av revolutionen.

ET

måndag 17 januari 2011

Intressant video om Chi energi på youtube!

Videon visar hur Ven Lama Dorje Dondrup skapar en energibubbla av chikraft runt sig, som gör honom oåtkomlig. 
Han försvarar sig mot många angripare utan att han rör vid dem, de studsar  iväg från honom, precis som de fått en elektrisk stöt.
Det han gör liknar Aikido, som är en självförsvarskonst där motståndarens kraft används emot honom själv, men i Aikido rör man vid motståndaren och utnyttjar motståndarens rörelseenergi till kast och fall.
Om man skall tro den här videon så är det en för Västerlandet okänd kraft Chi, som kan användas på detta sätt. Chi är det kinesiska ordet för denna energi.
Ki i Aikido är det japanska ordet för denna kraft.

Enligt traditionen så är Chi en kraft som flyter genom allting och om den används rätt kan bota sjukdomar, påverka människor och även fysiska föremål.
 • Chi är den naturliga energin i universum.
 • Energin är andlig och subtil.
 • Chi genomsyrar allt, inklusive den mänskliga kroppen.
 • Harmoni är kopplat till Chi.
 • Genom Chi kan man nå andlig utveckling.
 • Det är Chi som flyter i akupunkturmeridianerna och används i Kungfu, Qi gong, Aikido och Karate.

Den universella, andliga, subtila energin har upptäcks och återupptäcks av olika kulturer och då har andra namn används på energin. Den erkänns inte idag av den materialistiska vetenskapen som betraktar det som övernaturligt och tricks.

Vi har fler iakttagelser av energin på vår hemsida www.secretgalaxy.com då under rubriken healing, den energi som det gå att bota med och fri energi, den energi som driver frienergiapparater.  

Den här videon och demonstrationen gjordes vid femte internationella kinesiska Arts Festival i England 1996.