fredag 24 december 2010

Jag själen ber om hjälp. Jag ber om tillträde till historien igen. Så här i juletid vill ju alla väl, tänk lite på mig också - allas vår själ.

Den rådande materiella vetenskapen
lever (trots kvantfysikens och strängteorins senaste rön), officiellt ännu kvar i den gamla materiella mekanistiska världsbilden från upplysningstiden, men har uteslutit Gud och alla oförklarliga fenomen runt omkring sig. Kvar är en död materiell ram som inte kan besvara frågor som vadan och varthän. Människan har degraderats till en maskin utan kontakt med sin gudomliga skapare.
Darwin eller Gud?
Ӏr vi en maskin
eller en levande själ? är frågan”.
”Jag, själen ber om återinträde till historien som en andlig varelse gjord av Gud”.

(Kanalisering)
/Eva/
God Jul och Gott Nytt År
Önskar Eva och Tony 

tisdag 21 december 2010

Kampen om Världsbilden

De materiella Scientisterna kämpar om makten mot kyrkan, mot new age, mot människors upplevelser och mot den nya fysiken inom kvantfysik och strängteori.

Den nu rådande materiella mekanistiska världsbilden från Newtons tidevarv är än idag, 400 år senare, huvudfåran i den vetenskapliga forskningen, s k mainstream science - det västerländska världsbildsparadigmet.  Den är i huvudsak materiellt inriktad och dess idéer dominerar inom forskarvärlden.

Dess företrädare har tolkningsföreträde över allting och har idag näst intill total makt över all forskning, läroböcker, pengaanslag, samhällsutveckling, politik och media. De trycker ner alla oliktänkande utanför den materiella världsbildens ram och anser att de inbillar sig, misstolkar, är vidskepliga eller att allt bara är religiöst nonsens som bara är att vifta bort och inte att ta på något som helst allvar.
Jämsides med den rådande materiella världsbilden, finns också olika religiösa, Andliga och Esoteriska världsbildsuppfattningar, som t ex den nyandliga rörelsen, New age,  ljusarbetare och star-people tagit upp, framför allt indiska tankar om hur världen ser ut. Även gammal metafysik. mysticism, ockultism, gnosticism, vishetsläror, meningen med livet, religioner, filosofier, spiritualism, shamanism mm .
Jämsides har vi också människors alla upplevelser, forskning, fakta och indicier på frontsidan som tyder på att världsbilden är multidimensionell med även andliga dimensioner. Eftersom detta strider mot den materiella världsbilden så menar materialisterna att de inte finns, inte är verkliga.
Men det jäser i grytan, snart spränger de uteslutna/ifrågasatta människorna den materiella världsbilden i sank med stöd av sina upplevelser, all forskning som gjorts och av den nya fysiken med kvantfysiken och strängteorin, som egentligen redan har förändrat världsbilden inifrån sina egna led av vetenskapsmän, som den Trojanska hästen.
Inget är sig likt. Det finns inga små partiklar som snurrar runt i atomen längre!! Allt är bara vibrationer i olika dimensioner. Tid och rum upplöses. Strängteorin räknar med ett multidimensionellt universum med 11 dimensioner uppbyggt av små vibrerande (icke materiella) strängar av energi.

Världsbilden innan den materiella var helt religiös och då hade kyrkan all makt och bestämde över folket, liksom de materiella scientisterna gör nu.
Nu utmanas den rådande materiella världsbilden
- av människors upplevelser
- inifrån sina egna led inom vetenskapen - av kvantfysiken och strängteorins multidimensionella och icke-materiella bild av verkligheten,
- liksom av kyrkans andliga verklighet
- och de gamla esoteriska lärorna
som tycks tala om samma sak, det vill säga att världsbilden är multidimensionell, icke-materiell och med även andliga dimensioner.

Är det inte dags nu att slutgiltigt skrota den gamla materiella världsbilden och låta den nya multidimensionella världsbilden ta form?
En diskussion som får ta form här på Secretgalaxy.
Här har vi tänkt samla nya tankar och forskning om hur verkligheten ser ut. Den nya fördjupade andliga multidimensionella världsbilden får ta form här med början med vår start– och arkivsida och allt som Secret galaxy innehåller.
/Eva och Tony/.

söndag 19 december 2010

Vilka är vi


Vi (ET), Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt, har varit engagerade i frågor och forskning kring ”det okända” i över 50 år.

Vi är båda 40-talister och har genom åren träffat väldigt många som håller på med olika områden inom ”det okända”, både forskare och privatpersoner och varit med i en hel del föreningar, sammanslutningar, grupper och nätverk inom området.

 – Vi har sysslat med allt som den nuvarande materiella vetenskapen inte ägnar sig åt, liv efter döden,   reinkarnation, UFO, telepati, parapsykologiska fenomen, sanndrömmar, alternativt botande, andra dimensioner och så vidare. Vi har gått kurser i healing, kanalisering, meditation, slagruta och lärt oss prata med den andra sidan.

På 80-talet gjorde Tony närradio i ämnet över Stockholmsområdet, totalt blev det 700 radioprogram ideellt. ”Nya Dimensioner” hette programmet. Tony, som är elektroingenjör, var bland annat med om att starta UFO Sverige och forskningsföreningen Psykobiofysik.

Eva är sociolog i botten från Umeå universitet. Är bördig från Norrland och har tidigare arbetat som vägledare. Hon har haft egna mediala upplevelser från och till ända sedan barndomen.

- Vi har ägnat hela vårt liv, över ett halvt sekel, att utforska det stora okända runt omkring oss och har insett att den nu rådande materiella världsbilden är fel, att det finns fler världar och dimensioner och andra naturlagar än den materiella vetenskapen erkänner och känner till idag. Vi samlar fortföpande bevis för en ny världsbild på vår Världsbildssida Secretgalaxy.com.

– Tillsammans har vi hitintills skrivit två böcker och gjort två DVD, "Närkontakt med UFO" och "TV-kontakt med Andra Sidan". Vi säljer våra böcker och DVD på eget förlag, Shekinah Media.