fredag 24 december 2010

Jag själen ber om hjälp. Jag ber om tillträde till historien igen. Så här i juletid vill ju alla väl, tänk lite på mig också - allas vår själ.

Den rådande materiella vetenskapen
lever (trots kvantfysikens och strängteorins senaste rön), officiellt ännu kvar i den gamla materiella mekanistiska världsbilden från upplysningstiden, men har uteslutit Gud och alla oförklarliga fenomen runt omkring sig. Kvar är en död materiell ram som inte kan besvara frågor som vadan och varthän. Människan har degraderats till en maskin utan kontakt med sin gudomliga skapare.
Darwin eller Gud?
Ӏr vi en maskin
eller en levande själ? är frågan”.
”Jag, själen ber om återinträde till historien som en andlig varelse gjord av Gud”.

(Kanalisering)
/Eva/
God Jul och Gott Nytt År
Önskar Eva och Tony 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar