tisdag 21 december 2010

Kampen om Världsbilden

De materiella Scientisterna kämpar om makten mot kyrkan, mot new age, mot människors upplevelser och mot den nya fysiken inom kvantfysik och strängteori.

Den nu rådande materiella mekanistiska världsbilden från Newtons tidevarv är än idag, 400 år senare, huvudfåran i den vetenskapliga forskningen, s k mainstream science - det västerländska världsbildsparadigmet.  Den är i huvudsak materiellt inriktad och dess idéer dominerar inom forskarvärlden.

Dess företrädare har tolkningsföreträde över allting och har idag näst intill total makt över all forskning, läroböcker, pengaanslag, samhällsutveckling, politik och media. De trycker ner alla oliktänkande utanför den materiella världsbildens ram och anser att de inbillar sig, misstolkar, är vidskepliga eller att allt bara är religiöst nonsens som bara är att vifta bort och inte att ta på något som helst allvar.
Jämsides med den rådande materiella världsbilden, finns också olika religiösa, Andliga och Esoteriska världsbildsuppfattningar, som t ex den nyandliga rörelsen, New age,  ljusarbetare och star-people tagit upp, framför allt indiska tankar om hur världen ser ut. Även gammal metafysik. mysticism, ockultism, gnosticism, vishetsläror, meningen med livet, religioner, filosofier, spiritualism, shamanism mm .
Jämsides har vi också människors alla upplevelser, forskning, fakta och indicier på frontsidan som tyder på att världsbilden är multidimensionell med även andliga dimensioner. Eftersom detta strider mot den materiella världsbilden så menar materialisterna att de inte finns, inte är verkliga.
Men det jäser i grytan, snart spränger de uteslutna/ifrågasatta människorna den materiella världsbilden i sank med stöd av sina upplevelser, all forskning som gjorts och av den nya fysiken med kvantfysiken och strängteorin, som egentligen redan har förändrat världsbilden inifrån sina egna led av vetenskapsmän, som den Trojanska hästen.
Inget är sig likt. Det finns inga små partiklar som snurrar runt i atomen längre!! Allt är bara vibrationer i olika dimensioner. Tid och rum upplöses. Strängteorin räknar med ett multidimensionellt universum med 11 dimensioner uppbyggt av små vibrerande (icke materiella) strängar av energi.

Världsbilden innan den materiella var helt religiös och då hade kyrkan all makt och bestämde över folket, liksom de materiella scientisterna gör nu.
Nu utmanas den rådande materiella världsbilden
- av människors upplevelser
- inifrån sina egna led inom vetenskapen - av kvantfysiken och strängteorins multidimensionella och icke-materiella bild av verkligheten,
- liksom av kyrkans andliga verklighet
- och de gamla esoteriska lärorna
som tycks tala om samma sak, det vill säga att världsbilden är multidimensionell, icke-materiell och med även andliga dimensioner.

Är det inte dags nu att slutgiltigt skrota den gamla materiella världsbilden och låta den nya multidimensionella världsbilden ta form?
En diskussion som får ta form här på Secretgalaxy.
Här har vi tänkt samla nya tankar och forskning om hur verkligheten ser ut. Den nya fördjupade andliga multidimensionella världsbilden får ta form här med början med vår start– och arkivsida och allt som Secret galaxy innehåller.
/Eva och Tony/.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar