måndag 11 maj 2015

Del 17. Den nya multidimensionella världsbilden

I VoF-trollens spår i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt
”Vi drar fram trollen i ljuset”


Den nya multidimensionella världsbilden
Ett paradigmskifte kan bli följden när den gamla materialistiska världsbilden inte kan förklara fenomen som iakttas men inte kan förklaras. Då brukar en strid uppstå mellan den gamla världsbildens försvarare och den nya världsbildens anhängare. Då den gamla världsbildens försvarare sitter på ledande positioner i samhället och har hela sin position och makt i denna världsbild så måste de bannlysa och bekämpa den nya världsbilden som de tycker är övernaturlig.
Alla är programmerade på den gamla världsbilden
Människan och forskaren är ”programmerad av sin världsbild”. Den utgör den referensram som allt bedöms efter, en vetenskaplig dogm. Det är nästan omöjligt att få igenom nya vetenskapliga upptäckter och ett nytt synsätt utanför dogmen. Det är inte så enkelt som skeptikerna tror att lägga till ny kunskap till det gamla värlsbildsbygget utan man kanske måste riva hela huset och börja om med en ny grund.
Skillnaden mellan den gamla och den nya världsbilden är egentligen hur många dimensioner världen har. I den gamla har vi tre dimensioner och tiden och i den nya flera nya dimensioner. Det betyder i praktiken att det finns nya lösningar på gamla olösliga problem i de nya dimensionerna. Det som förut var övernaturligt blir nu naturligt och centralt.
Några inbitna motståndare till en ny världsbild
Läkemedelsindustrin styr idag forskningen och läkarvården då de har hela sin inkomst genom att sälja piller. Den gamla materialistiska världsbildens medicin. Därför är den nya holistiska världsbildens läkemetoder som healing, som botar sjukdomen med handpåläggning, ett hot mot det gamla synsättet och läkemedelsindustrin, alltså måste resurser läggas ner på att förklara att healing är kvacksalveri och positiva forsknings resultat förstöras och gömmas undan.
Detta materialistiska världsbildsprogram som idag dominerar forskningen kan nästan få komiska konsekvenser. 
NASA satsar nu stora pengar på rymdforskning för att söka efter liv på andra planeter. Raketer skickas ut i rymden till andra planeter för att spana och landa på dessa. SETI projektet lyssnar om det finns radiosändningar från andra planeter, hittills utan framgång. Starka teleskop spanar idag efter planeter kring andra solar långt ut i universum. Idag har man kartlagt flera tusen planeter och funnit några eventuella kandidater som kan hysa utomjordiskt liv. Enligt Nasa är det för långt att resa till dessa planeter och jorden, det tar för lång tid. Det gör det omöjligt för utomjordingar att resa hit.
Utomjordingarna är redan här
Det finns över 90 miljoner hemsidor och 40 miljoner videos om UFO och cropcircles på webben som visar att utomjordingarna redan är här. Även om 90% av alla webbsidor skulle vara misstolkningar så återstår över 10 millioner att förklara. Där finns även historiska bevis från 1000 tals år tillbaka i tiden på dessa UFO s, då kallas dessa för Gudar från himlen.
Personer som träffat utomjordingar berättar om dessa besökare och hur utomjordingarna har löst problemet med resor långa sträckor nästan tidslöst genom att färdas genom andra dimensioner. Det ter sig närmast komiskt att NASA lägger ner så mycket arbete på spaning i rymden istället för att tala med vittnen som kan berätta om UFO;s färdsätt. Astronomer tittar i sina teleskop efter utomjordingar när de står bakom ryggen på dem.
Liv efter döden
Ett annat omdiskuterat ämne är om liv efter döden och utanför kroppen upplevelser. Denna diskussion är urgammal då redan våra förfäder och religionerna tänker sig en själ som bebor kroppen. När döden inträffar så lämnar själen kroppen och far till en annan dimension. Medier och shamaner kan ta kontakt med själen och förmedlar budskap från denna. I denna andra dimension skulle det då även finnas Andar och Gudar som det går att förmedla budskap ifrån.
Detta ämne har undersökts av modiga forskare i över 100 år och är naturligtvis en het potatis för den materialistiska världsbilden som helt förkastar forskarnas resultat som fusk och cold reading, mm om de gett positiva resultat.
På senare år har det dock gjorts moderna studier som dubbelblind experiment, dessa visar att en del medier kan få kontakt med de avlidna. Studierna har avslöjat medier som inte har denna kontakt. Dessa försök har komplicerade upplägg och är fusksäkra, genom att mediet inte får träffa den person som söker kontakt med den avlidna och kan på så sätt inte kolla fakta i förväg. Sedan finns det noggranna protokoll för hur tolkningen av resultaten skall gå till. Resultaten är övertygande. Länk till forskning.
Finns andar, spöken och utanför kroppen upplevelser?
Enligt den gamla materiella världsbilden är detta omöjligt men i den nya multidimensionella världsbilden är det möjligt genom att de kan finnas i andra dimensioner. Detta leder till att frågan om liv efter döden kan besvaras med att det finns ingen tid då tiden är begränsad till rummet och det tre dimensionerna där. Då inte tid finns, finns ingen död utan man lever i ett nu. Ibland kan dessa dimensioner utanför rummet mötas med rummet och då uppstår dessa fenomen som spöken, andar och utanför kroppen upplevelser. Inom fysiken finns tids och rumslösa dimensioner i synnerhet inom strängteorin och kvantfysiken.
Den nya världsbilden inom fysiken
Ibland tas den nya världsbilden in i finrummet, i main-stream science som kvantfysik. De hänvisar till att dess naturlagar bara gäller för små objekt inuti atomen och inte för vår värld. Detta är inte sant då entanglement, mystisk sammanflätning på avstånd som kan göras fortare än ljuset. Sammanflätningen måste då göras genom en annan dimension och tycks gälla generellt även för stora partiklar, idag har man lyckas sammanfläta 2 st diamanter på 3 gram. Diskussioner pågår i vetenskaps samhället om inte hela universum är sammanflätat och är ett hologram som för oss ser tredimensionellt ut.
Till slut
 ”Vi lever i en spännande värld med många mysteriösa och förtrollande sidor av verkligheten, som vetenskapens män och kvinnor inom main-stream science, ännu inte erövrat som verkliga”.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar