torsdag 11 december 2014

Del 5. Vad säger forskarna om Channies uppgifter?

I VoF-trollens spår, i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt
”Vi drar fram trollen i ljuset”


Ett TV-inslag från ”Det Okända" om healing, TV 4+, den 20 dec 2006 styrker Channie Wests uppgifter. Det har forskats om healing. Professor Per-Arne Öckerman i Göteborg har gjort en kort studie. Forskaren professor Kerstin Uvnäs-Moberg har forskat om healing under tre år på Karolinska Institutet. Men hon säger att forskningen stals och att hon förbjöds fortsätta med healingforskningen på KI av en hög chef i Karolinska Institutets ledning. 


Vem den höga chefen i KI;s ledning var, som beordrade mörkläggning, ville professor Uvnäs-Moberg inte säga då, men vi hoppas kunna reda ut och få klarhet i detta.

Vi får tyvärr inte visa TV-inslaget här för TV4 på grund av upphovsrättsliga skäl. Vi har därför endast kunnat skriva ner korta citat ur intervjun. 

Så här säger professor Per-Arne Öckerman och professor Kerstin Uvnäs-Moberg i intervjun med Caroline Giertz från ”Det Okända om healing”.


Per-Arne Öckerman är läkare och pensionerad professor i klinisk kemi. Per-Arnes specialitet är blodanalyser.

Citat: ”Jag mätte fria radikaler skador med en metod som jag använder på alla patienter vid alla besök och fann då att efter en enda healingbehandling, en enda dag så såg man förbättring, när dom hade förhöjda värden innan och det ser jag som anmärkningsvärt.  Det är objektivt.”Professor Kerstin Uvnäs-Moberg har forskat om healing på Karolinska Institutet.

Citat: ”Vi gjorde en serie försök, som då var upplagd precis som man gör andra försök, alltså med kontrollgrupp och med sådan här utvärdering som då var automatisk kan man säga, eller man använde någon form av protokoll för att titta om det var några effekter”.

”Vi hade då en råtta i en bur och hon använde då händerna och sedan höll hon om djuren, hon höll aldrig på dem och då kunde man se att de här djuren, dom lade sig, dom gick in i linje med händerna och påfallande snabbt så somnade dom, ofta i besynnerliga ställningar eller ställde sig liksom på pannan och sedan blev de liksom fast där. Och sedan gjorde vi då kontrollförsök och då stod hon i rummet fast en bit bort, men det blev vissa effekter då också, eller det blev en viss effekt på grundbeteendet”.

”Somnar dom så brukar det vara ute i hörnen, inte att de lägger sig i mitten på buren eller som det nu blev här, eftersom hon höll händerna runt om dom. Så det var tydliga effekter, men inte så lättförklarliga om man säger så. Normalt är det väl så att man observerar kanske under en halvtimme och då brukar de springa och man tittar och du vet. Men det här, jag tror att det var inom tio minuter som de här bara dröp av”.

”Jag blev uppmanad att sluta med de här försöken därför att det ansågs inte riktigt lämpligt".

"Det var en hög chef om jag säger så. Det är ju klart att jag blev förbannad och tycker att man inte ska hålla på och stoppa saker som är ovanliga, därför att det är ju där det nya ligger".

"Å andra sidan så var jag inte i den situationen att jag kunde propsa för mycket heller”.

”Om man ser någonting som är väldigt ovanligt, så måste man så småningom, man måste ta in det och vänja sig”.

”Jaa, alltså min nyfikenhet är väldigt stor och jag kan påstå att jag är alldeles övertygad om att det finns någonting hos en del av de här personerna som säger sig vara healers eller ge healing, som absolut är en väldigt stark och unik kraft och att de kan påverka på ett väldigt positivt sätt, förutsatt då att de är skickliga”.

”Och sedan tror jag också förstås att man måste börja försöka på allvar att förstå, vad är det för krafter det här handlar om? Och då kommer det att vara någonting som ligger, tror jag, på någon slags frekvensnivå eller någonting. Jag tycker själv att en aspekt av det man känner är ju värme. Det förklarar inte allt, det tror jag absolut inte, men att det är någon sådan här fysikalisk kraft eller förmåga, som de här människorna har”.

Vår kommentar. 
Vi har sett hela TV-inslaget från "Det Okända" om healing, TV4+, 20 dec 2006. Vi har fått tillåtelse från Det Okända och Nordisk film att visa inslaget här, men ej från TV4 som äger inslaget.
Inslaget styrker Channies uppgifter att det har forskats på healing och hur forskningen gick till hos professor Öckerman och professor Uvnäs-Moberg.

Channie lyckades få kopior på en del av forskningsmaterialet. 
Vi har lagt in 60 sidor av forskningsmaterialet på PDF och bett en forskare tf professor Mats Jong vid Mittuniversitetet att tolka dokumenten. 

Så här skriver han: ”Jag har kikat igenom de dokument som ni skickat, och rent generellt så ser det mycket intressant ut. Det anges en del statistiskt säkerställd skillnad men baserat på den information som ges kan jag dock egentligen inte säga speciellt mycket. Då skulle det behövas mer information om studiens syfte, genomförande och metodik – samt den ursprungliga datafilen som analyserats.

Alla vetenskapliga projekt och undersökningar måste alltid utföras och rapporteras systematiskt så att det går att värdera dess resultat och innehåll och utan det (eller tillgång till relevanta uppgifter) så kommer man inte längre. Såvitt jag förstår är det ansvarig forskare som sitter på den ”Nyckeln”, stulet eller ej…

Jag hoppas att relevant information om studien kommer fram så att det kan analyseras och värderas på ett adekvat sätt.

Lycka till.
Varma hälsningar
Mats”
(Länk till PDF på 60 sidor av forskningsmaterialet)
Channie Healing KI del 1.pdf
Channie Healing KI del 2.pdf
Channie Healing KI del 3.pdf
Channie Healing Prof Ockerman.pdf


1 kommentar:

Anonym sa...

Bara en idiot eller någon som inte vill begripa kan påstå att syftet med studien är oklart. Det skulle också vara förvånande om inte metodiken och genomförandet av studien framgick av de sextio sidornas. Mats Jongs motvilja till nytänk och alternativa metoder skiljer sej inte från många andra så kallade professorers. Varför tillfråga dem överhuvudtaget? Ingen behöver deras åsikter!!

Skicka en kommentar