måndag 8 december 2014

Del 1. Skandalös mörkläggning av statistiskt säkerställd healingforskning på Karolinska Institutet (KI)

I VoF-trollens spår, i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt”Vi drar fram trollen i ljuset”

Karolinska Institutet (KI)  är känt över hela världen för forskning inom medicin och i Nobelpris sammanhang, men nu har en skandalös mörkläggning av statistiskt säkerställd healingforskning uppdagats på KI. Forskningen visade bl.a 85 % snabbare sårläkning med healing än i kontrollgruppen. Dessutom fungerade även distanshealing! Detta utesluter helt att healing är en placeboeffekt, utan är en påverkanskraft i sig självt. Att förstå hur kraften i healing fungerar blir en uppgift för fysiker. Nu kan healing inte räknas som kvacksalveri längre, utan kan integreras i vården. 

Detta är första delen av vår undersökning, som avslöjar hur en liten intresseorganisation i världen försökt styra världsbildssynen och forskningen under decennier.Resultat från 3 års healingforskning på råttor, som gjordes på KI under åren 1995-1997, tystades ner och alla papper och data försvann. De stals enligt professor Kerstin Uvnäs-Moberg som ledde forskningen. Uvnäs-Moberg varnade Channie West, som deltog som healer i healingforskningen, för eventuellt inbrott och att aldrig berätta eller visa om hon hade några forskningspapper kvar.
De healers som medverkade i healingforskningen på KI var, förutom Channie West, ett antal andra "Vit Tids Healers", men även healers inom andra healingmetoder.

Förutom att alla healingresultat stals, uppmanades dessutom professor Kerstin Uvnäs-Moberg av en hög chef i KI:s ledning, att lägga ner healingforskningen, vilket framkom i en intervju med Caroline Giertz för ”Det Okända om healing”, TV4+, 2006. Vem den höga chefen i KI;s ledning var, som beordrade mörkläggning, ville professor Uvnäs-Moberg inte säga då, men vi hoppas kunna reda ut och få klarhet i detta.
Så varför var denna healingforskning så intressant? Jo, för att healingforskningen visat, vad man kallar signifikanta och mycket tydliga bevis och resultat, att healing fungerar på råttor och detta ville någon/några på KI dölja. Forskningen visade t.ex. 85 % snabbare sårläkning med healing än kontrollgruppen. Dessutom visade det sig att även distanshealing fungerade! Channie kunde påverka råttorna på KI:s laboratorium på 4 mils avstånd.


Men frågan är: Vem ville dölja healingforskningen? Och varför? Vem stal forskningen?  

Detta kan väl, enligt vår åsikt, knappast vara annat än insiderjobb av KI själva för att, av någon anledning, dölja att healing fungerar, bevisat genom professor Uvnäs-Mobergs forskning, som visar signifikanta healingresultat på råttor. 


Vi kan inte tolka det på annat sätt än att någon/några ville undanhålla att Karolinska Institutet själva genomfört lyckad healingforskning på råttor med signifikanta resultat, som absolut inte fick komma ut till allmän kännedom.
Därför såg någon/några till att tysta de lyckade resultaten genom att stjäla forskningsmaterialet och hota forskaren Uvnäs-Moberg till tystnad.
Någon/några ville absolut inte att det skulle bli erkänt att alternativa behandlingsmetoder, i detta fall healing, har bevisats fungera med strikt vetenskapliga metoder vid KI.


Healing är bara placebo enligt professor Martin Ingvar på KI. 


Professor Martin Ingvar på KI, (senare chef och ansvarig för Osher Centrum för integrativ medicin vid KI), menar att healing endast är en placeboeffekt, inte en påverkanskraft i sig självt.
Men råttor kan väl knappast känna av placeboeffekt (vår kommentar). Dessutom fungerade även distanshealing på råttorna, som gjordes fyra mil bort från KI:s laboratorium med specialmärkta råttor, vilket helt utesluter eventuell placeboeffekt.
Vi menar att om professor Kerstin Uvnäs-Mobergs healingforskning på KI inte stulits och om hon inte uppmanats sluta med healingforskningen på KI, så hade nog KI och Martin Ingvar, med forskningsresultaten fullt synliga på bordet, tvingats erkänna att healing fungerar.
Vem som stal forskningen och uppmanade forskaren professor Kerstin Uvnäs-Moberg att sluta med healingforskningen på KI vet vi ännu inte. Vi har själva ännu inte haft kontakt med Uvnäs-Moberg.

Vi uppdagade mörkläggningen på KI hösten 2014 


Vi intervjuade Channie West i september 2014. Hon berättar då bland annat om healingforskningen på Karolinska Institutet (KI), som hon och ett antal andra healers medverkade i under tre år under professor Kerstin Uvnäs-Mobergs ledning och hur sedan, de lyckade resultaten försvann och det blev tyst om denna forskning. Channie berättar om hyllmetrar med pärmar med forskningsresultat som försvann. Channie berättar vidare att hon lyckades ta kopior på en del av forskningsresultaten som hon medverkat i, vilket hon hemlighöll för KI. Detta verkar vara det enda som finns kvar av all denna forskning. Vi har nu kopierat och spritt dessa forskningsresultat till många personer och platser ifall någon tjuv skulle komma på tanken att stjäla igen, så finns det bevis på forskningen på flera ställen, samt publicerat på nätet.


Channie vill nu bryta sin mångåriga tystnad och berätta vad som pågått bakom kulisserna på KI, vill att några ska få veta sanningen. Och ber oss publicera hennes material.

Se, del 2-7 enligt nedan.

Del 2. Videointervju med Channie West september 2014 om healingforskningen på KI.

Del 3. Channies Wests brev om healingforskningen på Karolinska Institutet (KI).Detta brev har stort sett samma innehåll som videointervjun ovan.
Del 4. Helarna bråkar med varandra om vilken metod som är bäst. (Kort extra inlägg i artikelserien.)
Del 5. Vad säger forskarna om Channies Wests uppgifter? Professor Per-Arne Öckermans lilla studie i Göteborg visar att healing ger mycket bra resultat. Professor Kerstin Uvnäs Moberg på KI har med vetenskapliga metoder och signifikanta forskningsresultat på råttor bevisat att healing fungerar. Även distanshealing fungerade, vilket helt utesluter att healing skulle vara en placeboeffekt, utan är en påverkanskraft i sig självt. Men allt hennes forskningsmaterial stals, hon uppmanades av en hög chef på KI att sluta med healingforskningen och hotades till tystnad. Channie lyckades få kopior på en del av forskningsmaterialet från KI. Tf professor Mats Jong vid Mittuniversitetet bekräftar att rent generellt så ser det mycket intressant ut. Det anges en del statistiskt säkerställd skillnad…
Del 6. Fler vittnen till healingforskningen på Karolinska Institutet (KI), plus länkar till healingforskning i världen.
Del 7. Channies brev till Barbro och Bernard Osher från 2007-01-28 om forskningen på KI, men som hon aldrig skickade.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar