söndag 12 april 2015

Del 13. Vi blev själva utpekade att bedriva pseudovetenskap

I VoF-trollens spår i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt
”Vi drar fram trollen i ljuset”

Vi blev själva utpekade att bedriva pseudovetenskap för många år sedan på grund av våra föredrag och hemsidor, våra bok- och videodokumentärer, som vi producerat och gett ut själva på eget förlag.


Vi blev utpekade på grund av att vi arbetar för världsbildsförändring och ett paradigmskifte från den officiella sekulära materiella världsbildssynen till en ny multidimensionell världsbildsmodell enligt forskningens senaste rön. Men också på grund av att vi beskrivit empiriska forskningsresultat, som privatforskare runt om i världen kommit fram till inom EVP (Electronic Voice Phenomena) och ITK (Instrumentell Transkommunikation, dvs teknisk kontakt med ”Andra Sidan”) samt egen forskning kring UFO-kontaktpersoner, UFO-observationer och UFO-landningsplatser. Dessa två områden, ITK och UFO, är vårt specialintresse vid sidan om att arbeta för en världsbildsförändring, dvs för ett paradigmskifte till en ny multidimensionell världsbildssyn, långt bort från den, enligt vår åsikt, felaktiga materiella världsbildssynen.

Det var sensationella uppgifter vi kom fram till i dessa två undersökningar, som resulterade i två bok- och videodokumentärer, ”TV-kontakt med Andra Sidan” och ”Närkontakt med UFO”. ITK- forskningen antyder att vi fortsätter leva i en annan dimension när vi dör och att kommunikation är möjlig mellan våra respektive livsdimensioner och existensplan.

Våra undersökningar av platser, där folk sett UFO i luften eller landat på marken, gav koppling till hela universum och kosmos och forskare som Einstein, Hawking och Brian Greene. Sådana platser är sannolikt portar till, typ maskhål, tunnlar i rymden. Genvägar, som skulle förklara hur UFO kan ta sig hit trots de enorma avstånden i universum. 


Vi har lokaliserat och undersökt sådana platser och dimensionsportar framförallt i Stockholmsområdet och i Jämtland, där folk sett UFO och UFO-landningar. Dock har vi inte tillräckliga data och matematiska kunskaper för att göra matematiska beräkningar om tunnlarna i rymden som mynnar ut på platser t ex här på Jorden. Men vi kan verifiera att sådana platser/dimensionsportar verkligen existerar, både genom 1) observation och kännetecken hur platserna ser ut i naturen, 2) vi har med tekniskt mätinstrument mätt upp när platserna har tunnelförbindelse ut i rymden samt 3) vi har fått bekräftat att personer sett UFOs på sådana platser eller andra konstiga upplevelser, t.ex andeväsen eller småfolk. Dessa platser kallas sex-punkts-system, en slags Stargates-portaler, som är portar till andra världar och dimensioner enligt vår UFO-kontaktperson Channie West. Ofta benämner vi dem bara magiska platser. Världen är full av magiska platser. För mer information se vår hemsida om magiska platser, www.magicalspots.se
Vi har presenterat vårt material i två bok- och videodokumentärer och helt gratis på våra hemsidor, så intresserade själva kan undersöka och kontrollera det vi kommit fram till och fortsätta utforskandet av magiska platser.

Detta gillades inte av VoF-troll, utan vi blev utpekade att bedriva pseudovetenskap. 

Vi minns idag inte vem det var som skrev och utpekade oss på nätet, men det spelar heller ingen roll, för ofta skriver de ändå under synonym när de angriper någon. Om vi minns rätt så var det sex-punkts-systemen de opponerade sig mot. Enligt den materiella sekulära världsbildens trosfränder och anhängare som CSI, VoF och Förbundet Humanisterna finns varken UFOs eller liv efter döden. Alltså bedriver vi pseudovetenskap.

Allt som strider mot VoFs och Humanisternas materiella sekulära världsbilds- och livsåskådningsram är bannlyst från forskning, precis som det var på Newtons tid, men då stod kriget mellan vetenskapen och kyrkan. Nu står kriget mellan den materiella sekulära världsbildens anhängare, med CSI, VoF och Humanisterna som skällhundar i spetsen och alla vi andra, utpekade eller ej, som anser att den materiella världsbilden är felaktig och vill forska även om sådant som ligger utanför den materiella sekulära världsbildens ramar och paradigm. Men då anses detta vara pseudovetenskap eller ej forskningsbart.

Men hur ska ny kunskap och forskning komma framåt om verklighetens natur, om inget nytt under solen får undersökas, redovisas och försökas finna acceptans för efter noggranna undersökningar och kontroller? 

Hur ska man komma vidare och vinna förståelse, om man finner nya evidens för hur världen och naturen är beskaffad, om man inte grundforskar, samlar fakta, indicier och samband som vi gjort och redovisat? Man känner sig onekligen kränkt och nedvärderad och det känns tråkigt när man inte tas på allvar för sina upptäckter, även om upptäckterna är exceptionella, utan man förlöjligas och blir utnämnd till att bedriva pseudovetenskap. Men det värsta var att deras påhopp på oss medförde att andra medmänniskor misstrodde våra undersökningar och forskningsresultat eftersom vi blev utpekade att bedriva pseudovetenskap och vi fick fortsätta våra utforskningar i motvind.

Men det är ju exakt så som CSI, VoF och Humanisterna agerar. Att svärta ner sina meningsmotståndare och förhindra utveckling och nytänkande som strider mot deras materiella sekulära världsbildsram. Och vi är onekligen deras motståndare till 100%. Vi försöker med våra produktioner och våra hemsidor och skrivningar att slå hål på den materiella sekulära tredimensionella världsbilden som fått fäste och satt sina klor nästan överallt i samhället. Vi menar att den är gravt felaktig, vilket vi även anser att modern spjutspetsforskning inom våra universitet och andra forskningsinrättningar visar, t.ex inom nya fysiken och medvetandeforskningen.

Men tyvärr har all forskning, även universitets- och högskoleforskning, t ex strängteorins 10-11 dimensioner, som faller utanför CSIs, VoFs och Humanisternas sekulära, materiella, livsåskådnings- och världsbildsram, samma svårigheter att nå ut i världen och vinna acceptans, som vi privatforskare har att nå ut, t.ex med våra upptäckter om tunnlar i rymden som ansluter till magiska platser på Jorden.

Kommunikationsforskaren Per Anders Forstorp vid KTH beskriver i sin studie ”Makten över folkvettet” (2011) VoF så här:
Citat: ”Det som är karaktäristiskt för VoF är således inte endast att de ägnar sig åt tveksamma avgränsningar, utan snarare det fientliga, moraliserande och raljanta tonfallet, det entydiga försvaret för den etablerade [natur]vetenskapen, monopoliseringen av kunskapsinhämtningens metoder och intoleransen mot alternativa sätt att erhålla kunskap”. VoF har en slags militärliknande struktur och uppbyggnad.” (PA Forstorp). Slut citat.

Ska dessa mobbing-, åsikts- och världsbilds-förtryckarpoliser och sekter som CSI, VoF och Förbundet Humanisterna, med sin materialistiskt sekulärt troende livsåskådning och världsbildssyn, tillåtas få fortsätta hota oliktänkande till tystnad och tillåtas få fortsätta hindra att ny kunskap och forskning får komma fram. Ska de tillåtas få fortsätta stoppa forskning som visar på en ny verklighetsuppfattning och världsbildssyn, en ny multidimensionell världsbild, ett nytt världsbilds paradigm?

Nej, nu förklarar vi, Eva och Tony, revolt och ska försöka bilda opinion dels mot CSI, VoF och Humanisternas mobbing-, hot-, och åsikts-förtryckarmetoder, men också mot deras materiella världsbild, som vi anser är gravt felaktig, men som tyvärr tycks genomsyra en stor del av det officiella samhället idag. 


Det blir som ”Davids (och folkets hoppas vi) kamp mot Goliat”. 


Kamp för en ny multidimensionell världsbildssyn med även osynliga och dolda (andliga) dimensioner och kamp mot CSI, VoF och Humanisternas materiella sekulära verklighetsuppfattning och världsbildssyn och mot deras fula åsikts-förtryckarmetoder med hot, trakasserier och mycket otrevliga webbmilis, som anser sig ha rätt att mobba alla oliktänkande och skriva kränkande på webben till personer som utrycker en annan åsikt än deras.
Vi måste få stopp på VoF-trollens och Humanisternas härjningar så Sverige återigen blir ett fritt land att leva i och medborgarna återfår full åsikts-, yttrandefrihet och frihet att forska utan att VoF-trollen jagar och hänger ut folk till allmänt beskådande som ”Årets förvillare”. Eller för att statuera exempel utpekar dig att bedriva pseudovetenskap enligt VoFs åsikt, med avsikt att skämma ut dig och skrämma dig och andra till tystnad, om du inte lyder dem eller delar deras materiella sekulära verklighetssyn.
Men tyvärr är det nog ganska mycket jobb kvar för att nå ett paradigmskifte till en ny multidimensionell världsbildssyn med även osynliga och dolda (andliga) dimensioner. Materialisterna, CSI, VoF, Humanisterna och deras ”guruforskare” vägrar hårdnackat acceptera verifierad forskning som strider mot deras materiella sekulära världsbild, t ex att medvetandet överlever kroppens död, utan anser att inget sådant är bevisat eller att det är vidskepelse eller pseudovetenskap.

”Dra fram trollen i ljuset så försvinner de” heter det i ordspråket.
Förmodligen vet allmänheten knappast ens om att dessa VoF-troll finns, men i forskarsamhället och i journalist- och mediakåren finns en viss rädsla för trollen på grund av deras självutnämnda roll som vetenskapspoliser, som ibland hotar forskare eller mediafolk om han/hon forskar eller publicerar något som strider mot den materiella naturvetenskapliga världsbilden. Trollen upplevs som mycket jobbiga för dem som drabbas av dem. Varför dessa högutbildade ledare inom VoF bedriver sådan otrevlig mobbingverksamhet mot sina medmänniskor, kollegor och de med andra verklighetsuppfattningar är lite svårt att förstå, men vi har försökt förklara deras avsikter i tidigare avsnitt.
Om vi som vet om trollen, hjälps åt att dra fram dem i ljuset till offentlig kännedom, så tror vi hela samhället kommer att reagera positivt och hjälper till att städa bort dem. Så att därmed en sann, riktig och komplett bild av vår gemensamma verklighet, en ny multidimensionell världsbild med även osynliga och dolda (andliga) dimensioner kan börja spira. 
Är du med oss?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar