söndag 12 april 2015

Del 11. Man styr samhället genom att styra världsbilden

I VoF-trollens spår, i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt
”Vi drar fram trollen i ljuset”

Hur kan hel nation ha blivit så grundlurade av VoF och Humanisterna?
Vad är svenskarnas syn på tro och religion?
(Enligt statistiska undersökningar från 2006 är 29 % av svenskarna religiösa, 50 % är inte religiösa, 8 % är ateister och 12 % vet inte. Ateister är i klart underläge med 8 % av befolkningen år 2006.)
Den senaste undersökningen av Demoskop gjordes 2009, men är lite rörig och svårtolkad.
25 % av befolkningen tycker då att ateist i någon grad stämmer som beskrivning på dem själva. Ateister är alltså fortfarande en klar minoritet med bara en fjärdedel av befolkningen.
Mer än 50 % tar avstånd från benämningen ateist. 10 % anser sig var helt och hållet troende, 33 % anser sig vara troende i någon grad, men endast 15 % anser sig vara religiösa i någon mening. 20 % är varken troende eller inte. 33 % anser sig inte alls troende. 20 % tycker att beskrivningen agnostiker (dvs att man inte kan uttala sig om Gud finns eller inte) stämmer i någon grad. (Agnosticism=åsikten att vi inget kan veta om Guds existens).

Mot bakgrund av dessa statistiska siffror, så förstår vi inte varför Sverige beskrivs som en sekulär stat och en av världens kanske mest sekulariserade (=avkristnade, materialistiska) land? Det stämmer ju inte med de statistiska undersökningarna!

Sverige är inte avkristnat och materialistiskt!

Hur kan vi ha blivit så lurade? Här ser vi utan tvekan att VoF och Humanisterna återigen har slagit till i full skala och lurat hela svenska folket och kanske även svenska staten genom att medvetet ljuga och förvränga sanningen om vilken livsåskådning och världsbildssyn svensken har, genom att införa ordet sekulär för "livsåskådnings- och världsbildssyn" och helt enkelt självsvåldigt påstå att Sverige är en ”sekulär stat”. Vilket alltså inte är sant utan dikt och förbannad lögn! Varför har staten själv inte reagerat på lögnen, vet de inte om bedrägeriet, eller är någon på den nivån kanske med på komplotten?
Genom att införa begreppet ”sekulär stat” har VoF och Humanisterna genom ren och skär lögn och bedrägeri genom Entrism tagit över begreppen ”trosuppfattning och världsbildssyn” genom att lögnaktigt säga att svenskens tro är sekulär, ett ord som egentligen betyder avkristnad, materialistisk, världslig, icke-religiös. Genom att VoF och Humanisterna självsvåldigt infört detta (som man först kan tycka), neutrala ord ”sekulär stat” har svenskens trosuppfattning och världsbildssyn förvrängts och alla tror felaktigt att svensken har en sekulär, avkristnad, materialistisk, världslig trosuppfattning och världsbildssyn, fastän detta nu enligt statistiska undersökningar från demoskop och andra undersökningar bevisligen inte är sant.
För att ändra Sveriges officiella trosuppfattning och världsbild har VoF och Humanisterna genom Entrism använt en medveten långsiktig marxistisk plan. Genom att stjäla dessa begrepp ”trosuppfattning och världsbild” och självsvåldigt införa begreppet ”sekulär”, att ”Sverige är en sekulär stat” så har de med grovt lurendrejeri lyckats vilseföra och skapa illusionen av Sverige som ett av världens mest sekulariserade land.
För att påverka massmedia och politiker sitter Humanisternas ordförande Sturmark i varenda TV-soffa för att diskutera religion som självpåtagen representant för det svenska folket. En medveten plan för att snedvrida och ändra trosåskådning och världsbildssyn i Sverige till en helt sekulariserad, materiell stat.
Varför all denna möda? Jo, för att i smyg genom det marxistiska begreppet Entrism kunna skapa ett marxistiskt samhälle helt utan religion. Men det kan ju också samtidigt ligga något mer eller något dolt och helt annat bakom denna organiserade verklighetsförfalskning, som vi inte förstått än?

Nedan fortsätter demoskops undersökning av svenskarnas syn på tro och religion.
45% tror på liv på andra planeter och det avfärdas av knappt 33%. 20% tror på UFOs.
25% tror på Ödet, dvs att allt är förutbestämt.
35% tror på att det finns en Gud. Drygt 33% tror på liv efter döden och en odödlig själ. Mer än 33% tror att människans själ återföds. Cirka 20% tror på att döda människor kan kontakta levande och på reinkarnation. Drygt 20% tror på himmelriket och på änglar. Ca 17% har någon gång upplevt en inre visshet som en högre makt som har väglett dem.
Drygt 33% tror på paranormala fenomen och drygt 25% på telepati, 17% tror på healing och nästan lika många på astrologi, 12% tror på spöken.
Endast mellan 5-7% tror på helvetet, djävulen, dödssynder, häxor och tomtar.
Enligt en annan undersökning har 1/3 (33%) av svenskarna haft ett varsel, ännu fler nästan hälften (nästan 50%) tror att det är möjligt att tala med andarna. 82% tror att vetenskapen inte har svar på alla frågor.

Hur har VoF och Humanisterna lyckats dupera en hel nation att vi officiellt har en materiell världsbild och en sekulär, materiell stat i Sverige fastän bara 25% är ateister?

Och varför tillåter staten att dessa 25% ateister/materialister öppet får trycka ner och mobba resterande majoritet som utgör över 75% av befolkningen. Varför diskriminerar staten majoriteten av befolkningen som inte är ateister?
Staten borde vara livsåskådningsneutral, inte sekulär, ett ord som är synonymt med materialistisk och avkristnad. Ska Sverige vara avkristnat borde vi i rättvisans namn inte heller acceptera muslimskt troende som kommer till vårt land. Sekularisera betyder avkristna och det åligger inte svenska staten att avkristna befolkningen. Vi har religionsfrihet i Sverige. Muslimer och andra religioner får finnas. Då borde även kristna, den svenska huvudreligionen i Sverige få finnas, men som i åratal medvetet försökts tryckas ner i Sverige av VoF och Humanisterna, eller är även någon i regeringen inblandad i att avkristna Sverige?
Vi har nu klart förstått att VoF och Humanisterna är skyldiga till att Sverige felaktigt blivit utpekat som världens kanske mest avkristnade sekulariserade, materialistiska land. Enligt statistik är detta påstående ju bevisligen inte sant! Det är ju direkt felaktigt och gravt missledande! Men är det enbart VoF och Humanisterna som ligger bakom detta falska påstående, eller finns det även politiska krafter bakom detta?

Man styr samhället genom att styra världsbilden. 

Därför har VoF och Humanisterna proklamerat att staten är sekulär, dvs materiell. Och Sverige och svenska folket har svalt betet. Åtminstone är det inga som öppet opponerar sig och går emot dem.

Vi vill nu därför uppmana våra styrande politiker att omedelbart ta bort att Sveriges officiella världsbild är sekulär eller materiell, om detta nu officiellt står skrivet någonstans! Ta bort orden sekulär och materiell, att Sverige är en sekulär materiell stat! Staten bör vara neutral och obunden i livsåskådningsfrågor.
Staten har inget att göra med om medborgarna har olika livsåskådningar och bekänner sig till olika religionsinriktningar. Detta är ett personligt ställningstagande. Människor bör få tro vad de vill och ha vilken religion och livsåskådning de vill.

Men beträffande världsbildssyn och verklighetsuppfattning, är det en helt annan sak. Hur världsbilden och verkligheten ser ut är fakta och det kan undersökas vetenskapligt och vad forskningen kommer fram till ligger sedan till grund för en gemensam världsbildsyn och verklighetsuppfattning om hur verkligheten ser ut och kan införas och läras ut i våra skolor och lärosäten.

Världsbilden anses enligt den senaste forskningen vara multidimensionell, inte sekulär, materiell som VoF, CSI och Humanisterna försöker lura på folk.
En sekulär materiell världsbild och stat är VoFs, CSIs och Humanisternas högsta mål och egen trosuppfattning och önskedröm. En dröm som de genom bedrägeri, lögn och Entrism vill lura på människor och som de medvetet, genom sin militärliknande sektliknande fundamentalistiska organisation, arbetar för att få genomslag för i hela världen. En marxistisk världsstat, där storföretagen får fria händer. Eller ligger det kanske också något annat bakom deras strävan att få bort Gud, andlighet, religion, New Age och alternativmedicin, som vi inte uppmärksammat och förstått?

Vi har i alla fall nu förstått, att vi alla, liksom medierna, politikerna och vetenskapsvärlden är grundlurade av VoF och Humanisterna. De har lyckats dupera och manipulera en hel nation att vi officiellt har en materiell världsbild och en sekulär materiell stat i Sverige fastän bara 25% är ateister i någon grad. Och ca 65% av befolkningen är fortfarande 2015 med i svenska statskyrkan, vilket skulle motsvara ungefär 6.500.000 medlemmar. Dessutom finns ett stort antal andra samfund med ca 700.000 medlemmar. Tillsammans blir detta runt 7.200.000. Detta kan jämföras med att VoF och Humansiterna tillsammans bara har ca 7.700 medlemmar i Sverige.
Men VoF och Humanisterna kommer aldrig att acceptera att den materiella världsbilden är fel. Hur många ytterligare bevis som än vetenskapen visar, så kommer VoF och Humanisterna aldrig att acceptera dessa, utan bara vara tyst, blåneka och säga att inget är bevisat.
Vi föreslår därför att vi helt struntar i VoF och Humanisterna hädanefter utan samlar oss och kör vårt eget race hur världsbilden ser ut och att vi accepterar bevisen för ett paradigmskifte och en ny multidimensionell världsbild utan VoFs och Humanisternas acceptans. Dessa sekter, som bara uppgår till en bråkdels procent av mänskligheten, kommer ändå aldrig att acceptera något annat än en materiell världsbild. Och ändå, trots sitt ringa antal, har de genom sin kamp- och gerillaorganisation lyckats få sådant inflytande i samhället. Och de vill och kämpar för att ha kvar den materiella världsbilden för att kunna nå sitt  mål, ett helt igenom materiellt samhälle, där den materiella vetenskapen och storföretagen ska bestämma allt.
Så låt oss istället strunta i dem och tillsammans enas om vilken bild av verkligheten, vilken världsbild som ska gälla i vårt demokratiska samhälle. Dessa sekter VoF, CSI och Humanisterna är så långt ifrån demokrati man kan komma, så de går ändå inte att samarbeta och komma överens med dem.
Fortsättning i nästa blogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar