söndag 12 april 2015

Del 12. Så här är planen för CSI, VoF och Humanisterna för att utplåna andligheten och införa vetenskapsreligion

I VoF-trollens spår i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt”Vi drar fram trollen i ljuset”

Sekulär fundamentalism

CSIs, VoFs och de sekulära Humanisternas dagordning och plan för oss människor.

Att CSI, VoF och Humanisterna har en dagordning för oss övriga har framgått för oss. Den har utarbetats centralt i USA av tankesmedjor och lärs ut på kurser och seminarier. Men vad är det de har tänkt?
Egentligen är det en gammal marxistisk teori. Naturen är det primära, inte Gud. Människan inbillar sig bara att det finns en gud.
Planen är ett sekulärt samhälle och ”den befriade människan”, fri från tron på högre makter.
Vad är sekulärt? Man vill att staten skall vara strikt materiellt vetenskaplig, men tillåter var och en att ha sin egen tro enligt ledarnas egen information. Dvs staten blir en materialistisk vetenskapsreligion. Filosofen Karl Marx som har inspirerat rörelsen när den startade, var också antireligiös och tyckte att människan bara inbillar sig att det finns en gud. Det fanns också en kamp hos honom mot religionen och andligheten och framhävande av vetenskap, som verkar inspirera medlemmarna även idag. Man ser en kamp, där det ena lägret segrar och utplånar det andra lägret. Är dessa marxistiska tankegångar också idag grunden för VoF och dagens Humanisters kamp mot andligheten?

Hur är planen hos CSI, VoF och Humanisterna för att lyckas utplåna andligheten och införa vetenskapstro?

Man börjar med att försöka inbilla politiker och massmedia att Sverige är sekulärt. Vilket bara var fjärde innevånare är. Då ingen kontrollerar uppgifter så sväljer de bytet. Detta ger tillgång till TV soffor och egna TV program, av rättviseskäl. Kyrkan och religionen har redan sina program i TV. Det skall vara balans i utbudet.
 Där startas en kampanj, som visar alla tillkortakommanden i religionen. Vilket ger sken av att humanismen genom vetenskap räddar mänskligheten från de faror som finns hos religionerna och tron. Politiker vill inte framstå som att de tror på det övernaturliga och religionen, att de är ”dumma i huvudet” utan de följer med och protesterar inte, då vetenskap är bra.
 Man har nu ”grönt kort” för att förfölja religiösa organisationer och försöka få bort de ”skadliga” religionerna. Man tar även itu med andra yttringar som inte passar, med slagord som, ”Gud finns nog inte”, ”vidskepligheten breder ut sig”, vi måste göra något för att rädda barnen, de tror på vidskepelse, det övernaturliga och konspirationsteorier.
Man vill avskaffa stöd till kyrkor, omedelbart upphöra med all religionsforskning och lägga ner dessa institutioner vid våra universitet. Man kräver att man bör slippa skolavslutningar i kyrkan, man startar egna religiösa möten av sekulär art och vill att kommunen ska hålla med lokaler till detta.
Nu tar man till egna vetenskapsmän som visar på att det övernaturliga är omöjligt. Egna utvalda vetenskapsmän är en internationell stab som stöder deras teorier. Debatter om vidskepelse och övertro, vad är ”sann vetenskap” är viktiga. Ingen vanlig vetenskapsman vill bli utpekad som pseudovetenskapare och ligger därför lågt och gör inte motstånd mot dessa experters påståenden. 
Spelplanen är klar, man dominerar. Alla gillar vetenskap. Nu är det bara att köra på med kampanjer mot alternativa läkemedel och metoder. Tex healing och andra New Age metoder bör förbjudas då det strider mot CSI, VoFs och Humanisternas materiella sekulära världsbild och hotar patienternas hälsa enligt de egna experterna. De vill inte heller se ett hot mot den materiella läkevårdens världsbild och piller försäljning. Den engelska grenen av humanisterna har tagit emot stora pengabidrag av läkemedelsföretag för att förfölja Homeopati. Huvudfienden för CSI, VoF och Humanisterna är New Age, nyandligheten och själen.
Det gäller nu att visa att människan är en maskin utan själ. Man satsar på information om Dawkins evolutionsteori, där det inte finns någon mening med livet och att Gud inte finns.
Nu tar de sista steget. Utan mening med livet, utan Gud, utan själen och utan de gamla etik och moralreglerna går det att skapa nya etik och moralregler och fritt manipulera människorna, som nu nästan kan liknas vid robotar, som lyder de nya makthavarna. Det märks på medlemmarna på facebook sidorna där det är ett hårt arrogant debattklimat. Organisationerna har byggt upp en terrormilis. De upplevs som övermänniskor som vill dominera andra.
Då inte vanliga människor vill debattera på detta sätt, så drar de sig undan och då är det fritt fram för skeptikerna CSI, VoF och Humanisterna att helt dominera scenen.
Nu har man nått målet ”En vetenskaps dirigerad mänsklig utveckling och den befriade människan” fri från tro på Gud och högre makter. Utvecklingen av genmanipulerade supermänniskor, som tar makten i världen? 
Nu börjar man ana vad de menar. När humanisterna startade på 1930-talet fanns tvångssterilisering med på programmet för människor som var mindre intelligenta och arbetslösa.
Är det därför de vill få bort etik och moral som religionen står för i samhället och som då skulle hindra ett sådant scenario som de eftertraktar? Idag är det bio- och gentekniken som man vill släppa fri. Den innebär helt nya möjligheter, genmanipulation och supermänniskor, men detta hindras av dagens etik och moralregler.
Varför New Age eller Nyandligheten utgör ett av de största utpekade hoten mot VoF och Humanisterna är inte svårt att förstå. 
Dels hotar dessa rörelser VoFs och Humanisternas materiella världsbild, dels hotar de alternativmedicinska behandlingsmetoderna, de alternativa läkemedlen och alternativmedicinsk forskning hela läkemedelsindustrin, Big Pharma och storfinansen på Wall Street.
New Age och Nyandligheten har kontakt också med den andliga immateriella sidan av tillvaron, som VoF och Humanisterna vill få bort. De andliga får vägledning och upplevelser genom sitt eget inre, sin själ, kontakt med Gud och med andevärlden, kan uppleva utanför-kroppen-upplevelser, tror på liv-efter-döden och reinkarnation mm.
Om detta skulle kunna bevisas vara sant och visa sig vara verklighet genom forskning och vetenskap så skulle hela VoFs och Humanisternas materiella världsbild raseras och därmed hela deras materialistiska kamporganisation gå i graven. Samtidigt som aktierna på Wall Street skulle falla. Man vill tjäna pengar på piller, inte att alternativmedicin ska rycka undan mattan för dem. Därför vill man med alla medel få bort New Age och den Nyandliga rörelsen från spelplanen.


VoF och Humanisterna vill även verka polititiskt och på den globala nivån och ombilda FN till en globalstat, ett världsparlament, där den materiella vetenskapen ska bestämma allt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar