måndag 30 mars 2015

Del 10. ”Det här är Stortrollen”

I VoF-trollens spår, i Humanismens tecken
En granskande artikelserie i 20 delar
Av Eva Olsson Eckardt och Tony Eckardt
”Vi drar fram trollen i ljuset”

VoF (Vetenskap och Folkbildning) är en del av en sektliknande, militärlikt uppbyggd internationell åsikts- förtryckarorganisation i världen med säte i USA, CSICOP (Commitee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal), numera förkortat CSI, The Committee for Skeptical Inquiry. Förbundet Humanisterna i Sverige är systerorganisation till VoF. 

Dessa välorganiserade sektliknande organisationer arbetar och propagerar för att en materiell/sekulär livsåskådning och världsbildssyn ska bli helt allenarådande i samhället. De kämpar propagandistiskt för ateism och mot andlighet och religion och mot det så kallade ”övernaturliga” och paranormala.
Dessa sekter förespeglar att de är i vetenskapens tjänst, men i själva verket pläderar de bara för sin egen tro, sin materiella sekulära verklighetsuppfattning och världsbildssyn. De har försökt styra forskningen och synen på verkligheten och världsbilden under decennier och hindrar ny forskning att komma fram, som strider mot deras materiella sekulära världsbildsuppfattning. Healingforskning gillar de absolut inte, eftersom detta strider mot deras materiella sekulära världsbildsuppfattning! För förhindra att den sekulära världsbildsuppfattningen skulle raseras så undanröjdes den signifikanta healingforskningen på råttor på Karolinska Institutet, forskaren Uvnäs Moberg uppmanades sluta med healingforskningen och hotades till tystnad.

Annars är de vanligaste sätten att stoppa sina motståndare att hota att svärta ner dem, utpeka dem att bedriva pseudovetenskap, att gå till personangrepp, hota att utpeka dem som ”omdiskuterad och ifrågasatt person” och ev riskera att få VoFs mobbingpris som ”Årets förvillare”, om det utsedda offret inte lyder deras påbud och hotelser.
De agiterar och försöker övertyga och påtvinga folk och samhället att deras sekulära, materialistiska, världsbild och livsåskådning är den enda rätta verklighets uppfattningen. De vill få bort all religion, New Age och alternativmedicin. De har utsett sig själva till åsikts- och vetenskapspoliser i världen, trots att de oftast saknar egen fackkunskap inom områdena och förföljer människor som inte delar, eller utgör ett hot mot deras materiella/sekulära livsåskådning och världsbildssyn.
Och dit hör bland annat personer som jobbar eller forskar inom det alternativmedicinska området, New Age, liksom hela alternativrörelsen i stort, som tror på en immateriell världsbild, det osynliga metafysiska spektrat av världen och kosmos, att människan inte är en maskin, utan är en del av något större genom sin odödliga essens, sin själ och sitt medvetande.

Här är några ordföranden för VoF (Vetenskap och Folkbildning) i Sverige över tiden. Förste ordf Sven Ove Hansson författare, professor i filosofi vid KTH Sthlm är drivande och var med och grundade föreningen Vetenskap och Folkbildning 1982, Jesper Jerkert univ adjunkt i filosofi vid KTH Sthlm, Hanno Essén docent i teor fysik Sthlms univ och univ lektor i mekanik vid KTH, Dan Larhammar prof i molekylär cellbiologi Uppsala univ, nuv ordf Linda Strand Lundberg utb handläggare Karlstads univ.
Förbundet Humanisterna är systerorganisation till VoF. Ordf Christer Sturmark, fil kand i datavetenskap, författare, förläggare, debattör, tidigare IT-entreprenörFöreningarna har tillsammans 7 700 medlemmar i Sverige i mars 2015, varav VoF 2 700 och Humanisterna 5 000.
Här är länk till VoFs kontaktlista i Sverige uppdelade på specialintressen www.vof.se/kontaktlista/ . Här är en länk till associerade medlemmar inom VoF. Här en länk till VoFs katekes hur medlemmarna ska svara på frågor från allmänheten. 
För historik se länken Humanisterna och antihumaniströrelsens historik - En ulv i fårakläder av Börje Peratt som publicerades på Newsvoice 2 februati 2012. länk.

Entrism

Dessa organisationer har tagit över orden ”vetenskap” respektive ”humanism” och omvandlat dem till ett innehåll som strider inte bara mot humanismens grundvärden utan även vetenskapens. 
Grundvärden som medmänsklighet, empati, tolerans och öppenhet för en bred vetenskaplig syn har bit för bit suddats bort och förvandlats till aversion mot oliktänkande, intolerans och rigid vetenskap. Detta sätt att stjäla ord och begrepp för att vinna sympatisörer, men luras genom att göra om innebörden i orden, kallas Entrism och är en kommunistisk strategi. Målet är att infiltrera och gradvis ta över samhällets institutioner. I detta ingår att överta motståndarnas begrepp och slagord. Man eftersträvade ursprungligen att inrätta en världsregering på marxistisk grund.

VoF (Vetenskap och Folkbildning) och Förbundet Humanisterna har använt detta lömska sätt att vinna anhängare genom entrism. De har alltså stulit de fina orden och begreppen ”Vetenskap” respektive ”Humanism” för att därmed på ett lömskt sätt lura folk till sig och vinna sympatisörer och öka sitt inflytande i samhället, tex. via politik, media, utbildningsväsendet osv, men de har ändrat innebörden i orden/begreppen.

De har också tagit på sig att via PUS (Public Understanding of Science) förmedla Vetenskap till journalister och folket, men det blir då deras egen färgade materialistiska tolkning de förmedlar. De har lirkat in sig överallt i samhället för att föra fram sina åsikter. Tex har, enligt Börje Peratt, VoFs förste ordförande ”Sven Ove Hansson suttit som ämnesexpert på Bibliotekstjänst (BTJ) och censurerar, dvs tar bort sådana böcker från hyllorna som alltför mycket avviker från hans ideologi. Samtidigt ser han till att hans egna böcker hamnar på bibliotek och som kurslitteratur. Hanssons granskningsområde för BTJ är paranormal litteratur.”
Sven Ove Hansson är också något av expert på demagogi och övervakningssamhällets strategi. Från sin tjänst på KTH har han påverkat tillsättningar av tjänster och sett till att placera VoF-associerade på centrala positioner medan olämpliga har rensats bort. Här har genomförts en vetenskapens inkvisition med häxjakt på programmet. Rädslan över att få sin karriär förstörd har lagt ett lock på flera forskare på institutionerna”. Slut citat från Börje Peratt.

Hur kunde den dåvarande kulturministern Bengt Göransson vara med och starta mobbing organisationen VoF?


Sven Ove Hansson startade VoF 1982. Han arbetade då på socialdemokraternas partikansli och måste ha lyckats övertyga dåvarande kulturminister Bengt Göransson om folkbildningstanken ”upplysning om vetenskap och mot vidskepelse och övertro”. Bengt Göransson är mer känd för att arbeta med folkbildning inom ABF.

Man skall komma ihåg att under 1968 växte New Age rörelsen fram och under 1970 talet kom Uri Geller med ”Mind over Matter” och den nya fysiken där medvetandet började ta plats i fysiken. En känd bok från denna tid är ”Fysikens Tao” om nya fysiken och buddismen. Det var en vetenskaplig revolution på gång, ett paradigmskifte, som hotade den etablerade materiella världsbilden. Detta skakade om etablissemanget.

Sven Ove Hansson löste detta problem åt etablissemanget, som ville vidmakthålla den gamla materialistiska världsbilden. Genom att starta VoF (föreningen Vetenskap och Folkbildning) tyckte föreningen sig ha mandat att slänga ut ”flummet” från forskningen och utsåg sig självsvåldigt till vetenskapspoliser.

Bengt Göransson var med och konstituerade föreningen VoF i Sverige och gav sedan Sven Ove Hansson en professors titel på KTH, så han på arbetstid skulle kunna fortsätta arbetet med, som Göransson trodde, ”information om riktig forskning och mot vidskeplighet”. Han hade nog knappast tänkt sig att VoF skulle bli en mobbingrörelse av stora mått som, liksom Humanisterna jagade oliktänkande och de som trodde på det andliga och så kallat övernaturliga.

Vad Sven Ove Hansson säkert heller inte berättade för Bengt Göransson var, att han tänkte förfölja och mobba forskare, journalister och andra kulturpersonligheter om de inte följde VoFs och etablissemangets materiella världsbild.

Att filosofen och sektledaren Paul Kurts, (som startade skeptikerrörelsen numera CSI i USA är moderorganisation till VoF och Humanisterna), som med det marxistiska begreppet Entrism hade avsikt att bli världsorganisation genom att stjäla, ta över begrepp och lura in andra i sin organisation under falska förespeglingar, torde Göransson knappast heller vetat något om.

Metoden att stjäla begrepp från sina motståndare för att därmed lura över väljare till sin sida, använde också Moderaterna vid förra valet, när de tog över socialdemokraternas gamla begrepp ”arbetarepartiet” och kallade sig ”arbetarpartiet nya moderaterna”.

Och som vi vet fick de framgång med det. De vann valet. Men inriktningen på arbetarparti hade nu fått en helt ny innebörd då man efter valsegern började jaga skadade, sjuka eller arbetslösa arbetare. Hela välfärdssystemet började krackelera och det är snudd på, att de på sina åtta regeringsår (tillsammans med allianspartierna Centern, KD och Folkpartiet), rivit ner hela det Svenska Folkhemmet och välfärdssystemet, som det tagit generationer och år att bygga upp.

CSI, VoF och Humanisterna har en självgod tro på materialism och förnekelse av andra former av livsåskådning. De är motståndare till en osynlig, immateriell och andlig värld och förkastar forskning inom tex medvetandeforskning, som tyder på medvetandets överlevnad efter döden. Inte heller, vad vi förstår, accepterar de tex stängteori, som visar att universum är multidimensionellt. De lyssnar bara till sina egna ”guruforskare”, som menar att inget är bevisat.

Vad vi förstått försöker nu Sturmark och Humanisterna också ta över "kyrkan och religionsbegreppet" genom att försöka stjäla även dessa två ord och begrepp.

Vi läste på DN debatts nätupplaga 2012-06-13 att Sturmark har ansökt om medel för att starta en kyrka för sekulär religion. Det vill säga, en kyrka för sin sekulära, materiella livsåskådning och världsbildssyn. Vi vet i skrivande stund inte om han lyckats. Han har fått avslag på sina bidragsansökningar flera gånger. Är det sig själv han vill upphöja att dyrkas som mänsklig materiell Gud eftersom han ju inte tror på någon osynlig värld och vill få bort religionen?
Med stöd av sina egna ”guruforskare” tex Richard Dawking, Lawrence Krauss och Ernst Ernst, går organisationerna till attack om någon ifrågasätter eller forskar kring områden som strider mot den materiella sekulära världsbildens områden och trossatser. Man kan närmast likna organisationerna med en sekt eller ett ”platta-Jorden-Sällskap” med skygglappar för ögonen som bara ser sin egen materialistiska åsikt och vill utrota allt annat. Liksom CSI i USA, har våra svenska motsvarigheter utvecklats till närmast terrorliknande åsikts- förtryckar- organisationer som undergrävt samhället i över 35 år. Och de har ju ytligt och officiellt lyckats ganska bra med sin gerillakrigföring, men ser man till statistiska undersökningar har de inte alls lyckats, då det bara är ca 25% av befolkningen som är ateister i någon grad (demoskop 2009).
De har skaffat sig en hydraliknande maktspridning inom våra universitet och inom Sveriges Radio och Sveriges Television ser man hur både VoF och Humanisterna lyckats få in båda fötterna och både producerar och styr kanalernas innehåll.
Många journalister inom Media och Public Service är rädda för dem och vågar inte skriva fritt sedan Dag Stålsjö utsattes för deras attacker pga en TV-dokumentär i sex delar som han producerade, ”Svearikets vagga”. VoF drev den till fällning i radionämnden för att statuera exempel. Börje Peratt skriver, citat: ”att Dag Stålsjö som första ”skampristagare” (1987) var ett taktiskt grepp för att få alla på SVT och SR att känna obehag och kanske rädsla över VoFs makt att kunna förstöra en yrkeskarriär. VoF gav samtidigt en annan TV-journalist priset som ”Årets folkbildare”. Strategin var uppenbar. ”Den som dansar efter vår pipa vinner positiva priser. Den som anför orätta tankar bestraffar vi. Således kan man bland årens folkbildare se allt fler TV medarbetare som inrättat sig i ledet”. Slut citat.
Börje Peratt gör sedan samma iakttagelse som andra undersökande journalister gjort om hur VoF fungerar som rekryteringsbas för unga, som lär sig att agera grindvakter ute i sociala medier. De som är särskilt drivna lyfts från de sociala medierna upp till fina karriärer inom Public Service.

För att krossa sina åsikts-, världsbilds- och livsåskådningsmotståndare siktar VoF, Humanisterna och CSI in sig på enskilda personer, de idkar personjakt med avsikt att skrämma de jagade och andra till tystnad.

De utpekar seriösa forskare och privatpersoner som oseriösa och att de bedriver pseudovetenskap. De är fega, de vågar inte angripa etablerade institutioner som t ex kyrkan eller stora företag, som kan stämma dem, utan de angriper småföretag och enskilda personer.
De utpekar någon av dessa som ”omdiskuterad och ifrågasatt person”, hänger ut denne och ger den personen VoFs mobbingpris som ”Årets förvillare”. Detta har knäckt många seriösa forskare som tappar sitt anseende och kan förstöra hela yrkeskarriären för den utsatte personen. Detta skrämmer många till tystnad för att inte bli nästa offer för VoFs och Humanisternas angrepp.
(Se även Börje Peratts bloggar, som inspirerat denna skrivning och delvis lånat från, länk här. Se även Robert Hahns blogg ”Mörkrets män på universitetet” från 2 januari 2014, länk här. Samt också den engelsktalande källan, varifrån många faktauppgifter hämtats.
(Fortsättning följer i nästa blogg.)

1 kommentar:

Martin Gustavsson sa...

Tacksamhet för en utmärkt artikel som har ungefär samma slutsats som min egen artikel om VoF.

Vad är en värdig tro? Den tro som är trovärdig.
Är någon existerande religion trovärdig i ett vetenskapligt perspektiv? I så fall vilken?

Skicka en kommentar